Årsrapporter

Boxer A/S, der er indehaver af tilladelsen til distribution i DTT-nettet, skal hvert år senest den 1. maj til Radio- og tv-nævnet indsende en redegørelse for det foregående kalenderår, der indeholder oplysninger om opfyldelsen af kravene i distributionstilladelsen, herunder udbygning af sendenet mv. 

Radio- og tv-nævnet afgiver udtalelser om årsrapporterne.

Opdateret 28. januar 2020