Bladpuljen

Foto: Colourbox
Foto af sammenrullet avis

Distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter

Bladpuljen blev oprettet i 2004. Bladpuljen yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade.

Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.

Bladpuljens fordelingsudvalg beslutter hvilke blade, der kan modtage tilskud. Udvalget består af tre medlemmer, som er udpeget af kulturministeren.

Hvad kan der søges tilskud til?

Bladpuljen yder tilskud til distribution af visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er

  • af almennyttig eller humanitær karakter, eller
  • inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion

Hvem kan søge?

Foreninger og udgivere, som på et ideelt grundlag bidrager til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning eller fremmer foreningslivet.

Hvornår kan jeg søge tilskud?

Der søges tilskud for ét år ad gangen.

Ansøgningsfristen for ansøgning til Bladpuljen 2019 er onsdag den 6. februar 2019 kl. 12.00. Skemaet åbner ca. 1 måned før ansøgningsfrist.

Hvordan søger jeg tilskud?

Der ansøges online via Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside ved hjælp af et elektronisk ansøgningsskema.

Der er to forskellige skemaer, ét for blade som er udkommet i 2018 og et for blade som ikke eller kun delvis udkom i 2018.

Find ud af nedenfor hvilket af de to skemaer, du skal bruge til din ansøgning:

Hvis bladet er udkommet i 2018, og I har modtaget tilskud fra Bladpuljen i 2018

Her skal du anvende ansøgningsskemaet for blade, som er udkommet i 2018

På siden finder du også vejledning, revisionsinstruks og indberetningsskemaer.

Vær opmærksom på, at ansøgningen indsendes med Digital underskrift (NemId).

Hvis bladet er udkommet i 2018, men I har ikke modtaget tilskud fra Bladpuljen i 2018

Her skal du anvende ansøgningsskemaet for blade, som er udkommet i 2018

På siden finder du også vejledning, revisionsinstruks og indberetningsskemaer.

Vær opmærksom på, at ansøgningen indsendes med Digital underskrift (NemId).

Hvis bladet ikke eller kun delvist er udkommet i 2018

Her skal du benytte ansøgningsskemaet for blade, som ikke eller kun delvist er udkommet i 2018

På siden finder du også vejledning, revisionsinstruks og indberetningsskemaer.

Vær opmærksom på, at ansøgningen indsendes med Digital underskrift (NemId).

Bladpuljens Fordelingsudvalg

Bladpuljens Fordelingsudvalg  træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger er berettiget til distributionstilskud efter de kriterier, der er fastlagt i lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter og bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. 

Gældende lovgrundlag:

Den 19. december 2003 vedtog Folketinget Lov om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, som oprettede Bladpuljen. Loven trådte i kraft den 2. juni 2004. Puljen reguleres af bekendtgørelsen om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter. Reglerne er ændret fem gange - senest bl.a. med indførelsen af et tilskudsloft og en bundgrænse for udbetaling af tilskud.

Du kan finde links til lovgrundlaget for Bladpuljen herunder.

Lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Bekendtgørelse nr. 1181 af 2. november 2017 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Mediestøtte

Den 1. januar 2014 trådte lov om mediestøtte i kraft. Samtidig ophørte Ugeavispuljen, Dagbladspuljen og Dagbladsnævnet.

Find oversigten over gældende støtteordninger til medier i Danmark på siden "Tilskud til medier"

Nyt fra Bladpuljen

Bekendtgørelse om Bladpuljen er blevet revideret således, at forståelsen af bestemmelsen omkring kommercielt formål er præciseret. Dertil er der foretaget rettelser af redaktionel karakter.

Læs den nye bekendtgørelse om Bladpuljen her

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)