Tilskudsmodtagere af Bladpuljen

Her på siden finder du lister over, hvem der har fået tilskud fra Bladpuljen.

For hvert år offentliggør vi en oversigt over tilskudsmodtagere og tilskudsbeløb. Listen er i pdf-format, og det er muligt at søge efter bestemte ord i listen.

Foreløbige og endelige tal

Vi beregner de forventede tilskud fra Bladpuljen i første kvartal af tilskudsåret. Det endelige tilskud bliver beregnet i andet kvartal.

De nyeste tal herunder vil derfor være enten være foreløbige eller endelige. Listerne for 2004 - 2022 viser de endelige tilskudsbeløb fra Bladpuljen.

Opdateret 11. april 2022