Bladpuljens fordelingsudvalg

Kulturministeren har i 2019 nedstat et nyt fordelingsudvalg for perioden 2020-2023, som skal afgøre om ansøgere er berettiget til distributionstilskud efter de kriterier, der er fastlagt.

Medlemmer af Bladpuljen

  • Cand. jur. Lone Amtrup, forperson (beskikket pr. 27. januar 2022)
  • Politisk konsulent Nikolaj Lægaard Simonsen, Danske Medier (beskikket pr. 1. februar 2021)
  • Kulturchef Bette Thomas, Det Kgl. Bibliotek

Eventuelle klager over afslag på ansøgninger sendes via Slots- og Kulturstyrelsen til fordelingsudvalget. Udvalget kan genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis der foreligger nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger. Udvalget har den endelige administrative afgørelse.

Sekretariat

Bladpuljens fordelingsudvalg betjenes af Medier i Slots- og Kulturstyrelsen, hvortil der kan rettes alle former for spørgsmål vedrørende puljen på e-mail: bladpuljen@slks.dk eller tlf. 33 65 42 00.

Opdateret 18. marts 2022