Bladpuljens fordelingsudvalg

Bladpuljens Fordelingsudvalg yder distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. Tilskuddets formål er at bidrage til demokratisk debat samt kulturel og samfundsmæssig oplysning og fremme af foreningslivet.

Bladpuljens Fordelingsudvalg beslutter hvilke blade, der kan modtage tilskud.

Udvalget består af tre medlemmer, som er udpeget af kulturministeren.

Eventuelle klager over afslag på ansøgninger sendes via Slots- og Kulturstyrelsen til fordelingsudvalget. Udvalget kan genoptage behandlingen af ansøgningen, hvis der foreligger nye og for sagens afgørelse væsentlige oplysninger. Udvalget har den endelige administrative afgørelse.

Nyttige links

Lovgrundlag

Medlemmer

Opdateret 05. oktober 2022