Klagevejledning vedr. reklamer og sponsorerede programmer

Der kan klages til Radio- og tv-nævnet over følgende overtrædelser af reklame- og sponsoreringsreglerne:

  1. Reklamers placering, herunder skjult reklame, dvs. hvor en reklame er forsøgt placeret inde i et program (læs om reglerne for reklamers placering)
  2. Fejlagtig eller evt. manglende identifikation af reklamer, herunder også skjult reklame (læs om reglerne for identifikation)
  3. Reklamers omfang, dvs. antal og tidsmæssig udstrækning (læs om reglerne for reklamers omfang)
  4. Reklamers indhold, herunder bl.a. tilskyndelse til farlig adfærd, diskriminerende reklamer og reklamer for tobak, alkohol, politik, lægemidler, sundhedsydelser og reklamers manglende overholdelse af anden lovgivning (læs om reglerne for reklamers indhold)
  5. Reklamers manglende overholdelse af reglerne om beskyttelse af mindreårige (læs om reglerne om mindreårige)
  6. Sponsorering, produktplacering og produktsponsorering (læs om reglerne for sponsorering og produktplacering)

Nævnet behandler ikke klager over programmers (i modsætning til reklamers) indhold. Den eneste undtagelse hertil er klager over skjult reklame, dvs. en reklame, der ikke er placeret korrekt mellem de ordinære programmer, men er lagt inde i et program.

Der er ingen krav til selve klagens udformning, men det skal som minimum oplyses, på hvilket medie (angivelse af den konkrete udbyder/station) og på hvilket tidspunkt det forhold, der klages over, blev set/hørt.

Herudover skal det beskrives, hvad det er, der klages over og hvorfor.

Klagen skal være modtaget hos Radio- og tv-nævnet senest fire uger efter, at indslaget eller programmet har været udsendt.

Der kan klages ved at sende en e-mail til Radio- og tv-nævnet på rtv@remove-this.slks.dk

Opdateret 15. marts 2023