Mindreårige

Særlige regler om beskyttelse af mindreårige

Der er ved udsendelse af reklamer et særligt hensyn at tage til børn og unge.

Der er derfor i lovgivningen særlige bestemmelser vedrørende reklamer i forhold til mindreårige.

Der gælder desuden særlige regler for sponsorering i forhold til mindreårige (Se reglerne for sponsorering og produktplacering).

Reklamer i radio og fjernsyn

For at beskytte mindreårige i forbindelse med reklamer i radio og fjernsyn, er det bl.a. fastlagt, at reklamer:

 • der henvender sig til mindreårige, ikke må udformes sådan, at de vil kunne skade dem fysisk eller moralsk, ikke må udnytte de mindreåriges naturlige godtroenhed og loyalitet samt deres særlige tillid til andre personer, og reklamerne må ikke underminere disse personers autoritet og ansvar
 • ikke uden grund må vise mindreårige i farlige situationer eller tilskynde dem til at indlade sig på farlige situationer
 • ikke direkte må opfordre den mindreårige til at overtale andre til at købe det reklamerede produkt eller præmiere den mindreårige som belønning for at skaffe nye købere
 • ikke må underminere sociale værdier
 • ikke må vildlede mindreårige, f.eks. med hensyn til produktets størrelse, præstation, værdi m.v.
 • skal angive den grad af færdighed – f.eks. ved aldersangivelse – som produktet forudsætter
 • for produkter af særlig interesse for børn ikke må gøre brug af figurer, personer, dukker, eller lign., som er kendte fra børneprogrammer på samme station
 • for chokolade, slik, læskedrikke, snacks og lign. ikke må angive, at produktet kan træde i stedet for almindelige måltider
 • ikke må gøre brug af børn under 14 år, medmindre deres medvirken fremtræder som en naturlig bestanddel af det afbildede miljø eller er nødvendig for at forklare anvendelsen af et produkt, der har med børn at gøre
 • Reklamer i radio og fjernsyn for alkohol, lægemidler og kosttilskud må ikke placeres i tilknytning til programmer henvendt til børn

Reklamer i on demand-audiovisuelle medietjenester

For at beskytte mindreårige i forbindelse med reklamer i on demand-audiovisuelle medietjenester er det i lovgivningen beskrevet, at reklamerne på dette medie:

 • ikke må skade mindreårige på fysisk eller moralsk vis
 • ikke direkte må tilskynde mindreårige til at købe eller leje et produkt eller en tjenesteydelse ved at udnytte deres manglende erfaring eller deres godtroenhed
 • ikke direkte må opfordre dem til at overtale andre personer til at købe de varer eller tjenesteydelser, der reklameres for
 • ikke må udnytte mindreåriges særlige tillid til andre personer
 • ikke uden grund må vise mindreårige i farlige situationer
Opdateret 15. marts 2023