Indhold

Regler for reklamers indhold

Radio- og tv-nævnet behandler klager over reklamers, men ikke programmers, indhold med udgangspunkt i reglerne i kap. 11 i Radio- og fjernsynsloven og kap. 3 i Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

Find lovgivning på medieområdet herunder Radio- og fjernsynsloven samt reklamebekendtgørelsen på Kulturministeriets hjemmeside.

Reglerne for reklamers indhold kan opdeles i fire kategorier:

Generelle regler

Regler som gælder alle reklamer i radio, fjernsyn eller i on demand-audiovisuelle medietjenester.

Særlige regler for specifikke produkter og tjenesteydelser

De specifikke produkter kan blandt andet være alkohol, tobaksprodukter, lægemidler og sundhedsydelser mm.

Særlige regler for politisk reklame

Det gælder bl.a. reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, –bevægelser og –forsamlinger.

Særlige reklameregler for at beskytte mindreårige

Om de særlige hensyn, der skal vises i forhold til reklamer til mindreårige

Opdateret 21. september 2022