Ny pulje støtter kunst og kultur i udsatte boligområder

29.03.2019
Puljen støtter kulturelle aktiviteter i udsatte boligområder med udgangspunkt i demokrati, dialog og medborgerskab og projekter, der bygger på partnerskaber mellem kulturelle og boligsociale aktører. Puljen kan søges frem til den 14. juni.

Kulturminister Mette Bock lancerer i dag en ny pulje, hvis formål er at fremme engagement og integration i samfundet blandt beboere i udsatte boligområder gennem kulturel deltagelse.

Puljen "Kunst og kultur i udsatte boligområder" støtter projekter indenfor kulturområdet, der gennem kulturelle indsatser skaber inklusion på tværs af generationer og sociale, kulturelle og religiøse forskelligheder.

Ansøgning og invitation til camp

Interesserede ansøgere har mulighed for at deltage i en fælles camp om kultur i udsatte boligområder, som afholdes i maj 2019.

Campen giver aktører fra det boligsociale og det kulturelle område mulighed for at møde hinanden, videreudvikle eller etablere partnerskaber og kvalificere projektidéer med henblik på at søge puljen.

Program og endelig dato for campen vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Baggrund for projektet


Der er afsat i alt 20 millioner kroner fra 2019-2022 til kultur i udsatte boligområder. Midlerne lægges i en pulje, som kan søges fra i dag.

Puljen bygger på erfaringerne fra projektet "Kulturbroen", der netop er uddelt og som noget nyt afprøvede, hvordan man kan støtte kulturprojekter i udsatte boligområder.

Den nye pulje støtter kulturprojekter for og med borgere på tværs af generationer, mens "Kulturbroen" kun støttede projekter med børn og unge.

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:

Ved yderligere spørgsmål kontakt muse@remove-this.slks.dk eller tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 11. marts 2022