Tag aktivt del i samtalen om kunst og kultur i udsatte boligområder

29.10.2021
Slots- og Kulturstyrelsen inviterer nu til en konference om kunst- og kulturprojekter i udsatte boligområder, hvor erfaringer fra de 11 igangværende projekter vil være afsæt for debat og dialog.

Siden 2019 har i alt 11 projekter med fokus på at fremme dialog og demokrati gennem kulturelt medborgerskab – i udsatte boligområder - set dagens lys. Projekterne er blevet til med støtte fra ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder”. 

De foreløbige erfaringer er blevet samlet i en evaluering, som består af syv kortfilm og en rapport. Den indsamlede viden skal nu deles med alle, der har interesse for det boligsociale område. 

Slots- og Kulturstyrelsen afholder derfor en konference, som finder sted mandag den 6. december fra kl. 10.00 til 16.00 i Cinemateket i København. 

Målgruppen for konferencen er eksempelvis kunst- og kulturaktører, boligsociale aktører, kommunalt ansatte og andre personer og institutioner inden for området. Studerende og undervisere inden for humaniora og samfundsvidenskab er også velkommen til at deltage på konferencen. 

Enhedschef Christina Papsø Weber, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Det er en fornøjelse at se, hvordan projekterne udvikler sig, og der er ingen tvivl om, at ambitionsniveauet for at styrke inklusion, kulturel deltagelse og beboerdemokrati er højt i de udsatte boligområder. Nye metoder og hybrider af metodedesign er i spil, og vi ser, at der i mange projekter er et fokus på at adressere uligheden i brug af og adgang til kunst- og kulturinstitutioner. De mange indsamlede erfaringer vil vi gerne være med til at udbrede til alle egne af landet, og derfor afholder vi nu en konference, hvor alle interessenter på området kan mødes, lære mere om projekterne og vidensdele.”  

De 11 støttede projekter fordeler sig over hele landet, og fælles for dem er, at de består af komplekse og forskelligartede partnerskabskonstruktioner af institutioner som for eksempel universiteter, museer, kirker, kommuner, uddannelses- og fritidsinstitutioner og græsrodsbevægelser. 

Det er netop symbiosen af kunst- og kulturfaglig viden og lokalt forankrede boligsociale kompetencer, som i mange tilfælde er kombineret med forskningskompetencer, der gør projekterne bæredygtige. På den måde viser de 11 projekter, hvordan kunst, kultur og social ansvarlighed kan spille sammen og styrke medborgerskab og demokratiudvikling. 

Fakta om puljen 

I forbindelse med regeringens parallelsamfundspakke fra 2018, er der på Finansloven afsat i alt 20 millioner kroner til "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder". De er fordelt med 5 millioner kroner om året fra 2019 til 2022. Samtidig er der afsat midler til at gennemføre en evaluering af puljen. 

Puljen støtter kunst- og kultur fællesskaber i udsatte boligområder, som fremmer dialog og demokrati gennem kulturelt medborgerskab. Projekterne skal bygge på partnerskaber mellem boligsociale aktører og kunst- og kulturaktører og udforske samskabelse, selvorganiserende processer og metodeudvikling. 

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med et rådgivende udvalg uddelt midler tre gange til i alt 11 projekter. Sidste uddeling finder sted i 2022. Puljen har et krav om en projektvarighed på minimum tre år, hvilket betyder at alle de støttede projekter stadig er i proces netop nu.

Tilmelding og program for konferencen

Læs mere om puljen og de støttede projekter   

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Ida Brændholt Lundgaard, Slots- og Kulturstyrelsen, 33 95 42 00 
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 29. oktober 2021