Søg midler fra ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder” nu

01.09.2021
Slots- og Kulturstyrelsens ”Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2022” støtter lokalt forankrede partnerskaber mellem boligsociale aktører og kunst- og kulturaktører, som har lyst til og mod på at skabe bæredygtige, kulturelle fællesskaber run

”Puljen til kunst og kultur i udsatte boligområder” kan søges fra i dag og frem til og med tirsdag den 2. november 2021. Puljen, hvorfra der uddeles midler for sidste gang, støtter projekter, som kan bidrage til lokalt forankrede kulturelle fællesskaber og styrke aktivt medborgerskab.

Formålet med puljen er blandt andet at fremme dialog, demokrati og samskabelse, og projekterne skal bygge på partnerskaber mellem forskellige kunst- og kulturaktører og boligsociale aktører som for eksempel de boligsociale helhedsplaner og beboerforeninger i almene boliger i partnerskab med kommuner og private boligforeninger. Det er et krav, at ansøgere har hjemme i et udsat boligområde.

Konstitueret enhedschef Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:
”Med puljen støtter vi ansøgninger, der udforsker nye måder at samtænke kunst, kulturfaglighed og social ansvarlighed, hvor formålet er at styrke medborgerskab og demokratiudvikling i udsatte boligområder. Vi ved, at der er en stor vilje i disse boligområder til at arbejde med at styrke inklusion, kulturel deltagelse og beboerdemokrati – og et godt blik for uligheden i brugen af og adgang til kunst- og kulturaktiviteter i vores samfund. Det er netop symbiosen af kunst- og kulturfaglig viden, forskningskompetencer og lokal forankring og ejerskab, der gør de her projekter så relevante, ambitiøse og robuste. Det er sidste ansøgningsrunde, så vi håber på rigtig mange gode ansøgninger.”  

Projekterne skal som minimum løbe over tre år, og der skal i projekterne være inkorporeret et fokus på metodeudvikling. Projekternes metodedesign skal skærpe projektaktørernes praksis og læring og bidrage til at kvalificere fremtidige projekter. Derudover skal projekterne indeholde en bæredygtighedsstrategi baseret på kulturelle, sociale, miljømæssige og økonomiske parametre.

Fakta om "Pulje til kultur i udsatte boligområder"
I forbindelse med regeringens parallelsamfundspakke fra 2018 er der på finansloven afsat i alt 20 millioner kroner til "Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder" fordelt med 5 millioner kroner om året fra 2019 til 2022.

<link tilskud stamside pulje-til-kunst-og-kultur-i-udsatte-boligomraader-2021>Læs mere om puljen, støttede projekter og søg midler  

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Ida Brændholt Lundgaard, Museer og Folkeoplysning.
Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00

Opdateret 01. september 2021