Nye projekter skal fremme deltagelse i kultur i udsatte boligområder

19.01.2022
Fire nye modelprojekter modtager i alt 5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder i 2022. Puljen skal fremme dialog og demokrati gennem kulturelt medborgerskab i tre byer.

For fjerde år i træk uddeler Slots- og Kulturstyrelsen midler fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. Puljen støtter fællesskaber inden for kunst- og kultur gennem projekter i udsatte boligområder. Projekterne bygger på partnerskaber mellem boligsociale aktører og kunst- og kulturaktører og udforsker samskabelse, selvorganiserende processer. 

Teamleder Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”De fire nye projekter har et højt ambitionsniveau for at styrke inklusion, kulturel deltagelse og beboerdemokrati i de udsatte boligområder i Viborg, Aarhus og København, hvor projekterne finder sted. Projekterne producerer samtidig nye praksisformer ved at sætte nye samskabende metoder i spil. Samtidig bringer projekterne nye partnerskaber med sig, og vi ser, at der i mange projekter er et fokus på at adressere det store problem med ulighed i brug af og adgang til kunst- og kulturinstitutioner.”

Støttede projekter

I denne ansøgningsrunde har fire projekter modtaget støtte fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2022. 

Det drejer sig blandt andet om projektet ”Kunst og livschancer – identitet, selvværd og inklusion” i to udsatte boligområder i Viborg. Projektet bygger på partnerskab mellem lokale boligforeninger, samtidskunstnere samt Skovgaardmuseet i Viborg. 
I Aarhus har projektet ”Byg det op: Børnedemokrati” på den nye pædagogisk ledede legeplads Oasen i Bispehaven modtaget støtte. 
Samtidig modtager to projekter i københavnsområdet støtte. Det gælder projektet ”49 Åbne døre” i Fuglekvarteret i København NV, som bygger på samskabelse mellem lokale beboere og kunstnere af lokale, offentlige kunstværker . 
Det andet projekt i København som modtager støtte er ”Dit og mit køkken”, der finder sted i Tingbjerg. Projektet undersøger madkultur og vil gennem samskabelsesmetoder etablere et madlaboratorium i Tingbjerg i partnerskab med blandt andet Restaurant- og kokkeskolen samt Diabetesforeningen. 

Slots- og Kulturstyrelsen modtog 6 ansøgninger til puljen, og det samlede ansøgte beløb var på cirka 8,4 millioner kroner.

Kunst og kultur i udsatte boligområder

I perioden fra 2019 til 2022 har i alt 15 projekter modtaget støtte fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. Projekterne har fokus på at fremme dialog og demokrati gennem kulturelt medborgerskab – i udsatte boligområder. Fælles for projekterne er, at de består af partnerskabskonstruktioner mellem institutioner, for eksempel universiteter, museer, kommuner, uddannelses- og fritidsinstitutioner, samtidskunstnere og græsrodsbevægelser. 

Det er netop symbiosen af kunst- og kulturfaglig viden og lokalt forankrede boligsociale kompetencer, som i mange tilfælde er kombineret med forskningskompetencer, der gør projekterne bæredygtige. På den måde viser de 15 projekter, hvordan kunst, kultur og social ansvarlighed kan spille sammen og styrke medborgerskab og demokratiudvikling. 

Der er i alt afsat 20 millioner kroner til Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. Midlerne er fordelt med 5 millioner kroner om året fra 2019 til 2022. Det er således sidste gang der uddeles midler fra puljen. Der er herudover også afsat midler til at gennemføre en procesevaluering af puljen. Den er gennemført i 2021.

Læs mere om puljen og de støttede projekter   

Følg Slots- og Kulturstyrelsen på Facebook 

Yderligere oplysninger:

Specialkonsulent Ida Brændholt Lundgaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 10. februar 2022