Litteratur og links om landsbebyggelse i middelalderen

Håndbøger:

Korsgaard, P.: Kort som kilde. En håndbog om historiske kort og deres anvendelse, København 2006.

Litteratur (Regionale studier)

Atlas over Fyns kyst i jernalder, vikingetid og middelalder. Red. O. Crumlin-Pedersen, E. Porsmose & H. Thrane. Odense 1996.

Jønsson, J.H. 2002. Kulturhistorisk Oversigt. Middelalder 1050-1536. Københavns Amt 2002.

Mellem fjord og bugt. Red. H.-C. Eisen. Køge Museum, Roskilde Museum og Historisk Samfund for Roskilde amt 2009.

Mellem hav og hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700. Red. K Dalsgaard, P. Eriksen, J.V. Jensen & J.R. Rømer. Århus 2000.

Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, vikingetid og middelalder. Red. L.S. Madsen & O. Madsen. Haderslev 2003.

Bygningsarkæologisk undersøgelse af tre bulhuse i Ørby ved Haderslev. Nik. Hyllestad. 2018.
Til inspiration i forståelsen af bulhusbyggeri og udnyttelse.

Opdateret 27. februar 2020