Statens Kunstfond

Orkestre, bands, kor og ensembler

Område:

Frister:

  14. august 2020

* Note: Forventet ansøgningsfrist 14. august 2020. Denne ansøgningsvejledning var gældende for ansøgninger i 2019. Ændringer kan forekomme til ansøgninger i 2020.

Hvem kan søge?

Professionelle danske orkestre, bands, kor og ensembler. Solister (solooptræden) med international koncertvirksomhed kan også søge.  

Følgende kan ikke søge:

Landsdelsorkestre, DR's kor og ensembler, Det Kgl. Teaters kor og ensembler, Den Jyske Operas kor og Forsvarets musikkorps og modtagere af tilskud fra puljerne Den Unge Elite eller Den Unge Kunstneriske Elite.

Navne på ansøgere til Statens Kunstfond vil blive offentliggjort på Statens Kunstfonds hjemmeside, www.kunst.dk.

Her kan du læse mere om, hvad du skal gøre, hvis dit kunstneriske arbejde går på tværs af kunstarterne.

Hvad er formålet med ordningen?

Statens Kunstfond har til opgave at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

Formålet med denne ordning er at sikre tilstedeværelsen og udviklingen af professionelle orkestre, bands, kor, ensembler og solooptræden inden for alle genrer på et højt kunstnerisk niveau.  

Hvad kan der søges til?

1. Et professionelt orkester, band, kor, ensemble eller en solist
2. En enkeltperson, der leder flere orkestre, bands, kor eller ensembler

 • tilskuddet kan anvendes til alle udgifter relateret til orkestrets/ensemblets aktiviteter, undtagen til honorering af musikere
 • orkestre, bands, kor og ensembler på 6 personer og derover må dog anvende tilskuddet til alle udgifter, herunder honorering af musikere
 • det er en forudsætning for at få tilskud, at der kan dokumenteres aktiviteter i 2019 (året før tilskudsåret)
 • såfremt den samme person leder flere professionelle orkestre, bands, kor eller ensembler, skal der dokumenteres en samlet koncertaktivitet i 2019 (året før tilskudsåret) på mindst 10 koncerter i ind- og udland for de pågældende orkestre, bands, kor eller ensembler (skolekoncerter tæller ikke med i antallet af koncerter).
 • Skolekoncerter tæller ikke med i antallet af koncerter.

3. Der kan søges om tilskud til aktiviteter i 2020 og evt. i 2020/2021.

4. Tilskudsbehovet skal være mindst 25.000 kr.

Sådan vurderes din ansøgning

Ved musikudvalgets prioritering af ansøgningerne vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Udvalget lægger i sin vurdering af den kunstneriske kvalitet særligt vægt på:

 • beherskelse af form og udtryk
 • originalitet og nyskabelse
 • vision og ambition

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • orkestrets/bandets/korets/ensemblets aktivitetsniveau i 2020
 • orkestrets/bandets/korets/ensemblets aktivitetsniveau i 2018 og 2019
 • at orkestret/bandet/koret/ensemblet i 2019 har opnået honorering svarende til et professionelt niveau
 • at orkestret/bandet/koret/ensemblet har et nødvendigt støttebehov

Derudover kan udvalget lægge vægt på:

 • at orkestret/bandet/koret/ensemblet fremmer dansk musiks udbredelse i et internationalt perspektiv

Udvalget lægger desuden vægt på:

 • at de støttede ensembler fremmer musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet i forhold til mangfoldighed, genrer, geografi og ensembletyper

Der gives ikke tilskud til

 • afholdelse af skolekoncerter

Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt ud fra en vurdering af ansøgningen i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre en spredning af kunststøtten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Eksempler på mål/aktiviteter: Antal koncerter i Danmark og i udlandet i 2020.

Vi anbefaler, at du orienterer dig i den elektroniske ansøgningsformular og har de nødvendige oplysninger og dokumenter klar, inden du går i gang.

Du skal beskrive dit projekt i nedenstående bilagsskabelon, som du skal vedhæfte på den sidste side i det elektroniske ansøgningsskema. Bilaget (inkl. MP3 eller M4a-filer) må højst fylde 20 MB i alt. Zip-filer må ikke indsendes.

Følgende skal vedhæftes ansøgningen:

 • Obligatorisk bilag
 • Max. 2 aktuelle musiknumre som MP3 eller M4a-filer. Du skal angive, hvilke musiknumre udvalget skal høre først.
 • Udvalget ønsker desuden at give mulighed for, at ansøgere kan få vurderet deres ensemble/musik set i live-sammenhæng. Det kan ske ved, at du medsender et udvalgt link til videooptagede live-optrædener eller lign. Det visuelle materiale indgår dog i sig selv ikke i vurderingen. Links (skriv hele URL-adressen ind i det obligatoriske bilag). Det er ansøgers ansvar, at linket virker. Eventuelt yderligere materiale vil ikke indgå i vurderingen af ansøgningen. 

Oplysninger om ansøgers eventuelle tidligere tilskud tre år tilbage vil indgå som grundlag for behandling af ansøgningen.

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil blive behandlet på det foreliggende grundlag.

Økonomi

Udbetaling: Vi udbetaler et evt. tilskud til den NemKonto, der er knyttet til dit CPR/CVR-nummer.

Undtagelse: Du kan få udbetalt dit tilskud til en udenlandsk konto, hvis du jf. SKATs definition er fraflyttet Danmark, se definitionen her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1977374.

Vi indberetter tilskuddet til SKAT. Der er ikke trukket skat af det udbetalte beløb. Tilskud til og med 100.000kr. udbetales så tæt som muligt på den startdato, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis et tilskud er på over 100.000kr., og projektperioden er længere end 6 måneder, udbetales beløbet i rater.

Du kan danne dig et indtryk af typiske beløbsstørrelser i listen over tidligere tildelinger. Se tidligere tildelinger her.

Har du fået støtte i 2019 og/eller tidligere, betyder det ikke, at du automatisk kan påregne at modtage støtte i 2020.

Hvornår får du svar?

Du vil få besked om udvalgets afgørelse medio november. Fra du har indsendt ansøgningen, til du får svar, bliver ansøgningerne klargjort til udvalget, udsendt, læst og behandlet.

Når alle sager fra samme frist er klar, bliver resultatet udmeldt samlet på kunst.dk.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du modtage en kvitteringsmail med en vedhæftet kopi af ansøgningen.

Lovgrundlag

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik kan yde støtte til professionel musikvirksomhed efter Lov om Statens Kunstfonds virksomhed og Bekendtgørelse af Lov om musik.

Hvis du får tilsagn /tilladelse /dispensation skal du...

Hvis du får tilskud

Der skal afrapporteres på alle projekt- og aktivitetstilskud. Læs mere om kravene til afrapportering her.

Hvis dit bevillingsbrev indeholder særlige bemærkninger om anvendelsen af tilskud, skal dette afspejles i afrapporteringen.

Hvem vurderer din ansøgning?

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der vurderer de indkomne ansøgninger.

Ansøgningsskema som PDF?

Her på siden laves alle ansøgningerne elektronisk, men mange har glæde af at printe en PDF til at orientere sig i kravene, inden de når til udfyldelsen af den egentlige ansøgning. Men husk, at du ikke kan udfylde skemaet i hånden og aflevere det fysisk eller analogt.

Se ansøgningsskemaet i sin fulde længde (kan ikke udfyldes)

Kontakt

Har du spørgsmål til puljen eller din ansøgning? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen
Modtag mail om frister

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)