Arbejdslegater for scenekunst

Arbejdslegater for skabende scenekunstnere

Kunstområde :

Frist

 • 03.02.2025, kl. 14:00

Hvem kan søge?

 • Skabende kunstnere inden for scenekunst

Arbejdslegatet retter sig primært mod enkeltpersoner, men grupper af scenekunstnere kan godt søge som en del af en gruppe/et kunstnerkollektiv.

Er du dramatiker, har du mulighed for at søge arbejdslegater hos Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur og hos Legatudvalget for Scenekunst.

Læs mere her hvis du arbejder på tværs af kunstarter, og ønsker at søge om arbejdslegat.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med arbejdslegater er at fremme kunst i Danmark ved at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde. Et arbejdslegat gives alene til udvikling af dit kunstneriske arbejde og dermed ikke til andre former for projekter eller arbejdsopgaver.

Sådan vurderes din ansøgning

Det overordnede kriterium for alle tildelinger fra Statens Kunstfond er kvaliteten af den kunstneriske produktion og det kunstneriske talent.

Ved udvalgets prioritering af ansøgningerne, vurderer udvalget først og fremmest den kunstneriske kvalitet. Legatudvalget for Scenekunst lægger i sin vurdering af ansøgningen især vægt på at støtte kunstnere inden for scenekunst, som:

 • har et personligt og originalt formsprog
 • vil udfordre sig selv gennem fordybelse og har mod til at udvikle sit særlige kunstneriske udtryk
 • kan bidrage til fornyelse af kunstarten og åbne vores øjne for den verden, vi lever i

Udvalget forstår skabende kunstner i bred forstand. Skabende kunstner er med andre ord ikke forbeholdt specifikke professioner, men vurderes udelukkende i forhold til ansøgerens scenekunstneriske erfaring og produktion.

Ved vurderingen af en ansøgning lægger udvalget primært vægt på to ting: Ansøgers tidligere scenekunstneriske produktion samt den udviklingsproces, som ansøger ønsker at få støtte til.

Det er vigtigt, at det arbejde, man søger støtte til, indebærer en kunstnerisk udvikling. Derudover er det afgørende, at udvalget kan se, at ansøger har haft en central og selvstændig kunstnerisk funktion i en eller flere af vedkommendes tidligere scenekunstneriske produktioner.

Har du inden for de sidste tre år søgt tilskud hos Statens Kunstfond, vil disse oplysninger indgå som grundlag for behandling af din ansøgning. En livsvarig hædersydelse fra Statens Kunstfond indgår ikke i behandlingen af din ansøgning.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bilag og oplysninger med, inden du indsender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.  

Du skal vedhæfte følgende bilag:

 • En kort motiveret ansøgning på maksimum en normalside (à 2400 anslag per side), som beskriver, hvad det er, du søger om tilskud til. Udvalget lægger vægt på, hvor du er i din kunstneriske udvikling som skabende kunstner, hvad du har lavet tidligere, og hvor du er på vej hen. Ansøgningsteksten skal rumme refleksioner over de seneste års kunstneriske arbejde.
 • CV på maksimum én side, hvor det tydeligt fremgår, hvad du har lavet som skabende kunstner.
 • Dokumentation for kunstnerisk arbejde må maksimum fylde 10 sider. Udvalget ønsker udelukkende at se eksempler, som er relevante for ansøgningen. Dokumentation for dit skabende kunstneriske arbejde kan ske i form af mediefiler eller maksimalt tre links til hjemmesider. Dokumentationen kan være oplæg, treatments, videomateriale samt synopser med beskrivelse af tidligere og kommende arbejde.

Bemærk, at du kan samle dine bilag til én fil i formaterne PDF eller Word.

Hvis du søger arbejdslegater hos andre udvalg under Statens Kunstfond, skal du også skrive det i ansøgningen.

Er I flere personer, der vil søge om et arbejdslegat, som I vil dele mellem jer, så skal hvert medlem af gruppen sende en elektronisk ansøgning, hvor alle gruppens medlemmer bliver nævnt. Ansøgningerne må gerne have identiske bilag. Af ansøgningsteksten og eksemplerne skal det klart fremgå, hvem der har lavet hvad.

Du skal være opmærksom på:

 • at de vedhæftede bilag maksimalt må fylde 25 MB i alt
 • at vedhæftet materiale kun kan modtages i formaterne: PDF, Word, MP3 og MP4. Vi modtager ikke ZIP-filer
 • at du før ansøgningsfristens udløb har mulighed for at redigere en allerede indsendt ansøgning og indsende en ny version på samme sag
 • at du efter ansøgningsfristens udløb ikke kan redigere din ansøgning
 • at det altid er den seneste ansøgning, du har indsendt til os, der bliver behandlet af udvalget
 • at din ansøgning skal indeholde alle obligatoriske bilag for at blive behandlet af udvalget. Yderligere materiale, ud over det der er beskrevet i ansøgningsvejledningen, vil ikke indgå i vurderingen af din ansøgning
 • at du selv er ansvarlig for, at ansøgningsskemaet er udfyldt korrekt, og at alle de ønskede bilag er vedhæftet
 • at bilag modtaget efter ansøgningsfristens udløb ikke vil blive vedlagt din ansøgning
 • som udgangspunkt kan du ikke overdrage din ansøgning – og eventuelt tilsagn – til en anden juridisk person eller virksomhed. Derfor er det vigtigt, at du får afklaret, hvem der er ansøger, inden du indsender din ansøgning. Samtidig skal du sikre, at der er knyttet en NemKonto til det CVR-nummer, du benytter

Økonomi

Du skal ikke søge om et bestemt beløb. Legatudvalget for Scenekunst beslutter beløbsstørrelsen på arbejdslegatet.

Du kan danne dig et indtryk af beløbsstørrelser på arbejdslegater ved at kigge på tidligere tildelinger.

Udbetaling

Hvis du får et legat, skal du have en NemKonto, for at vi kan udbetale beløbet. Alle tilskud bliver udbetalt til den NemKonto, der er knyttet til det CPR/CVR-nummer, du oplyser i ansøgningen. Hvis du for eksempel ansøger med et nyt CVR-nummer, skal du sikre, at du har fået tilknyttet en NemKonto, inden du indsender din ansøgning.

Hvis du, efter Skatteforvaltningens definition, er flyttet fra Danmark, eller er udenlandsk ansøger, kan du få udbetalt tilskuddet til en udenlandsk konto. I de tilfælde skal du udfylde bankoplysningsskema for lande med IBAN eller bankoplysningsskema for lande uden IBAN.

Modtager du:

 • et legat, bliver det udbetalt senest tre uger, efter du har modtaget svarbrevet.

Vi indberetter legatet til Skattestyrelsen. Vær opmærksom på, at der ikke er trukket skat af det udbetalte beløb. Modtager du tilskuddet i dit CPR-nummer, indberettes tilskuddet som skattepligtig B-indkomst.

Hvornår får du svar?

Du får svar på din ansøgning senest 12 uger efter ansøgningsfristen. Du modtager en notifikationsmail, når dit svar ligger klar på din profil i Tilskudsportalen, medmindre du har fravalgt dette.

I perioden indtil da vil alle ansøgninger blive klargjort og sendt til udvalget og herefter læst og behandlet. Når der er truffet afgørelse i alle sager fra samme ansøgningsrunde, får alle ansøgere svar i Tilskudsportalen eller via email, og samtidig bliver tildelingerne offentliggjort på vores hjemmeside.

Her finder du også navnene på alle ansøgere til Statens Kunstfond, der bliver offentliggjort i udvalgenes referater.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, kan du se hvordan du får svar her.

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt din ansøgning i Tilskudsportalen, får du en skærmkvittering, som du kan downloade, hvis du vil, men du kan altid se din ansøgning og dens status i Tilskudsportalen under ”Mine ansøgninger". Når den er indsendt korrekt, har den status som "Indsendt".

Du modtager ikke en kvitteringsmail, når du har indsendt en ansøgning.

På din ansøgningssag i Tilskudsportalen kan du også se de bilag, du har vedhæftet til ansøgningen. Det er dit eget ansvar, at de nødvendige bilag er sendt med – så husk at kigge din ansøgning godt igennem.

Du kan redigere i en ansøgning, selvom du allerede har indsendt den. Så længe det er før fristens udløb. Hvis du redigerer i en indsendt ansøgning skal du igen sikre dig, at alle nødvendige bilag er sendt med. Udvalget forholder sig udelukkende til den senest indsendte ansøgning.  

Hvis du har brug for at kontakte en sagsbehandler i sekretariatet, skal du henvende dig via kontaktknappen på din sag i Tilskudsportalen.

Hvis du ikke har ansøgt via Tilskudsportalen, så se her.

Hvem vurderer ansøgningen

Det er Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst, der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om hvem, der skal modtage legat.

Opdateret 31. marts 2023