Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

30 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Covid-19

26. juli 2021, kl. 23:59

Pulje 3: Aktiviteter for vækstlagets aktører

Puljen har til formål at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling og eksponering, samt støtte aktiviteter for og af vækstlaget. Puljen kan søges af både nyetablerede kunstnere og atleter/idrætstalenter i begyndelsen af deres karriere inden for enten kunst eller idræt samt institutioner, der vil arrangere aktiviteter for vækstlaget.

Covid-19

26. juli 2021, kl. 23:59

Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet

Puljens formål er at kompensere aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling i perioden fra hhv. den 09., 11. og 16 december 2020 til 21. maj eller til 30. juni 2021 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19 smitte.

Folkeoplysning, Covid-19

30. august 2021, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriets område, der er i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden den 1. marts 2021 til den 30. juni 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19 i perioden den 1. marts til den 30. juni 2021

Kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder for perioden fra og med den 1. marts 2021 til og med den 30. juni 2021.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af COVID-19

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 19. august 2020 til og med den 31. januar 2021.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriets område under den nationale nedlukning fra og med den 9. december 2020

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 9. december 2020 til og med den 28. februar 2021.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriets område under nedlukningen af Nordjylland i november 2020

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste omkostninger til restriktionsramte kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse under nedlukningen af Nordjylland i november 2020

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet (f. eks. statsanerkendte, kommunalt ejede museer) samt følgende kommunale koncert- og kulturhuse: Værket Randers, Musikhuset Aarhus, Vejle Musikteater, Musikteatret Albertslund, Ringsted Kongrescenter og Kulturværftet Helsingør. Kompensationsordningen gælder fra og med den 6. november 2020 til og med den 26. november 2020. Ansøgningsfristen er den 31. august 2021.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59

Støtte til forlystelsesparkers tilsynsafgift til forlystelsesapparater i 2021

Kulturministeriet etablerer en kompensationsordning, hvorigennem udgifter, som forlystelsesparker har i forbindelse med syn af forlystelsesapparater i 2021, refunderes.

Covid-19

31. august 2021, kl. 23:59
Opdateret 28. januar 2020

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab