Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

Bemærk at du har mulighed for at abonnere på puljefrister. Gå ind på den relevante pulje og vælg "Modtag mail om frister" i højre side.

21 muligheder

Sorteret efter frist

Ordning Frist

Pulje til kompensation for aflyste og udsatte tv-produktioner – 2. ansøgningsrunde

Puljen yder kompensation til danske film- og tv-produktionsselskaber, der som konsekvens af restriktioner i forbindelse med COVID-19 oplevede et økonomisk tab på grund af annullerede eller udsatte tv-produktioner i perioden fra og med den 11. marts 2020 til og med den 22. maj 2020.

Medier, Covid-19

29. oktober 2021, kl. 23:59

1.000 nye fællesskaber - 5.000 - 20.000 kr.

Puljen til 1.000 nye fællesskaber er på i alt 29,1 mio. kr. Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse.

Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

Kompensation for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19

Ordningen har til formål at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriets område. Den gælder for arrangementer med et forventet deltagerantal på mere end 350 personer samtidigt, eller hvor betingelserne for afvikling af sådanne arrangementer er væsentligt ændret som følge af COVID-19 i perioden 1. september 2020 – 31. august 2021.

Covid-19, Arkitektur, Scenekunst, Billedkunst, Litteratur, Musik, Kunsthåndværk og design, Idræt, Børn og unge, Museer, Almen kultur, Tværgående

31. oktober 2021, kl. 23:59

Kompensation til kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for arrangementsordningen

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed kan søge kompensation for tab ved aflyste, udskudte eller væsentligt ændrede forestillinger. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 1. juli 2021 – 30. september 2021. Såfremt forestillingens spilleperiode er begyndt inden 1. juli 2021 og strækker sig ind i kompensationsperioden, kan du søge kompensation for hele forestillingens spilleperiode. Dette gælder dog ikke for eventuelle afviklinger efter den 30. september 2021.

Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

Kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner med sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv. under COVID-19, som falder uden for den generelle arrangementsordning

Producenter af professionel sæsonbetonet scenekunstvirksomhed mv., der ikke modtager tilskud fra Kulturministeriet, kan søge kompensation for tab ved aflyste eller udskudte forestillinger, eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret. Forestillingerne skal have været planlagt til afholdelse i Danmark i perioden fra den 1. september 2020 – 30. juni 2021.

Scenekunst, Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

1.000 nye fællesskaber - 21.000 - 250.000 kr.

Puljen til 1.000 nye fællesskaber er på i alt 29,1 mio. kr. Midlerne kan søges via to spor, afhængig af ansøgningens størrelse.

Covid-19

31. oktober 2021, kl. 23:59

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljen har til formål at støtte tiltag, der skal sikre borgere en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og idrætslivet (udendørs og indendørs). Dette omfatter bl.a. etablering af nye sikkerhedsskabende procedurer og foranstaltninger som nyindretning og tilpasning af lokaler, efteruddannelse af personale eller ansættelse af ekstra sikkerhedsmandskab. Det kan også være tiltag, som muliggør, at en aktivitet kan gennemføres i forhold til restriktioner.

Covid-19

1. november 2021, kl. 23:59

Nødpulje til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs, som følge af restriktioner i forbindelse med håndtering af COVID-19

Puljen yder kompensation til store velgørende musikfestivaler, der er i risiko for at gå konkurs som følge af, at musikfestivalen ikke kan afvikles eller må afvikles i væsentlig ændret form på grund af restriktioner relateret til COVID-19. Puljen gælder store velgørende musikfestivaler, der var planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 1. maj 2021 til og med den 30. september 2021.

Covid-19

1. november 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kulturinstitutioner på Kulturministeriets område fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for selvejende institutioner m.v. på Kulturministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets område, hvor offentligt tilskud til drift udgør halvdelen eller mere og forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter. Kompensationsordningen gælder fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021.

Covid-19

1. november 2021, kl. 23:59

”Faste omkostninger light”: Kompensation for faste stedbundne omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i perioden fra den 1. juli til den 30. september 2021

Kompensation som bidrag til dækning af stedbundne faste omkostninger for kommunale institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks navngivne kommunale koncert- og kulturhuse i økonomisk krise som følge af det fortsatte COVID-19 – udbrud. Kompensationsordningen gælder fra den 1. juli 2021 til den 30. september 2021.

Covid-19

1. november 2021, kl. 23:59
Opdateret 22. oktober 2021

Afrapportering

Tilskudsmodtagere skal afrapportere til Slots- og Kulturstyrelsen.
Aflæg regnskab

Ny tilskudsportal

Fra 1. oktober 2021 indfaser vi en ny portalløsning for vores ansøgere. Tilskudsportalen kræver, at du logger på med NemID eller lignende. Du kan til at begynde med kun søge få puljer der, men fra årsskiftet skal du søge alle vores puljer via Tilskudsportalen.

Læs mere om portalen

Direkte adgang til MIN SIDE i Tilskudsportalen

Hvis du allerede har oprettet en ansøgning i Tilskudsportalen kan du tilrette den løbende ved at logge dig på MIN SIDE:

Link til MIN SIDE på tilskudsportalen