Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

83 muligheder

Program Frist

Godkendelse af forestillinger: Refusionsordningen

Producenter af professionel scenekunst kan søge om at få godkendt en færdigproduceret forestilling til at indgå i Refusionsordningen for kommuners og ikke-kommunale institutioners udgifter til køb af forestillinger. Der er to årlige frister den 15. juni og den 30. september.

Børn og unge , Kommuner , Scenekunst , Performing arts

15.06.2023, kl. 14:00

Tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed

Nu kan der søges om tilskud til konsulentvirksomhed i forbindelse med daghøjskolevirksomhed. Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023. Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Folkeoplysning

16.06.2023, kl. 14:00

Pulje til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handicap

Landsdækkende, folkeoplysende foreninger og kommuner kan nu søge om tilskud fra Pulje til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter for personer, der har et handicap for handicappede. Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023. Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Folkeoplysning

16.06.2023, kl. 14:00

Tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse 2023

Det er nu muligt at søge Slots- og Kulturstyrelsen om tilskud til den frie folkeoplysende virksomhed fra puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse. Ansøgningsfristen er fredag den 16. juni 2023. Denne pulje søges igennem vores tilskudsportal med NemID. Søger du på vegne af en virksomhed, institution eller lignende, skal du benytte en medarbejdersignatur.

Folkeoplysning

16.06.2023, kl. 14:00

Scenekunstforestillinger til KSelekt i sæson 2024/2025

Optagelse af professionelle scenekunstforestillinger til KSelekt på Lille Scene i Skuespilhuset på Det Kongelige Teater i sæson 2024/2025. KSelekt er et samarbejde mellem Statens Kunstfond og Det Kongelige Teater

Scenekunst

22.06.2023, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

29.06.2023, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal efterfølgende danne grundlag for at rejse finansiering til realisering af kunstprojektet.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

29.06.2023, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

29.06.2023, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Tilskud til institutioner der får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer samarbejde og rådgivning fra Kunstfonden.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

29.06.2023, kl. 14:00

Landsdækkende almennyttige organisationer 2023

Puljen yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav.

Almennyttige formål

03.07.2023, kl. 14:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Opdateret 31. maj 2023