Afgørelse - ændring af pris mv

Boxer TV A/S (herefter benævnt Boxer) har ved skrivelse af henholdsvis 23. og 24. marts 2020 oplyst, at Boxer bl.a. pr. 1. april 2020 planlægger at hæve prisen på Boxer Flex 8 og dermed ændres den gennemsnitlige pris pr. kanal pr. måned også.

Radio- og tv-nævnet tager de planlagte prisændringer til efterretning, ligesom Nævnet tager oplysningen om ændringen af den gennemsnitlige pris pr. kanal pr. måned fra 20,43 kr. til 20,67 kr. til efterretning.

Radio- og tv bemærker, at som følge af den politiske beslutning om at forlænge den nuværende tilladelse af 4. april 2008 til og med 1. juni 2020 fortsætter vilkårene i sin helhed uændret i den nuværende tilladelse indtil da. Såfremt Boxer derfor påtænker yderligere ændringer, må Boxer rette henvendelse på ny.

Opdateret 06. april 2020