Ændring af sendekanal

Teracom har ved mail af 29. september 2016 på vegne af Boxer TV A/S rettet henvendelse til Energistyrelsen med anmodning om ændring af sendekanal, idet der ønskes en frekvensbytning fra sendekanal 22 og 33 mellem Læsø og Anholt. Ændringerne påvirker efter Teracoms opfattelse ikke opfyldelse af tilladelsens vilkår.

Radio- og tv-nævnet godkendte ved afgørelse af 28.november 2016 anmodningen om frekvensbytningen, idet det blev lagt til grund, at Boxer fortsat opfylder vilkåret om en dækningsgrad på mindst 97 pct. 

Opdateret 24. juni 2019