Generelle regler

On-demand audiovisuelle medietjenester skal overholde følgende generelle regler, som fremgår af bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel virksomhed.

Udbydere af on-demand audiovisuelle medietjenester:

  • må ikke stille programmer til rådighed, som på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion eller nationalitet.
  • skal ved passende midler og når det er muligt fremme produktion af og adgang til europæiske programmer. Udbyderne skal efter anmodning indsende oplysninger om overholdelsen heraf til Radio- og tv-nævnet.
  • må kun stille on-demand audiovisuelle medietjenester, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, til rådighed på en sådan måde, at mindreårige normalt ikke hører eller ser sådanne tjenester. Dette kan ske ved, at udbyderne ved mærkning af tjenesterne gør opmærksom på tjenesternes skadelige indhold.
  • skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:
  1. Navnet på fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste,
  2. Den fysiske adresse, hvor fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste er etableret,
  3. Kontaktoplysninger om fjernsynsforetagendet eller udbyderen af den on-demand audiovisuelle medietjeneste, herunder foretagendets eller udbyderens e-mailadresse eller websted, og
  4. Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.

On-demand audiovisuelle medietjenester skal desuden overholde en række regler om reklamer, sponsorering og produktplacering.

Du kan læse mere om disse regler på følgende sider:

Opdateret 01. marts 2023