Oplysning om sponsor

Tydelig markering

Det skal tydeligt fremgå, at et program er sponsoreret. Sponsors navn, logo eller andet mærke skal derfor fremgå ved programmets begyndelse og/eller slutning (f.eks. rulletekster). Sponsors navn eller mærke må derimod ikke angives inde i programmet.

Angivelsen af navn eller mærke må gerne ske ved bevægelige billeder, når blot udsendelsen ikke henvender sig til børn. Angivelsen må ikke ledsages af en lydbaggrund, der har tilknytning til sponsor eller dennes produkt mv.

Begrænsninger for sponsorering

En række virksomheder må ikke sponsorere programmer.

Tobaksproducenter mv. må således slet ikke være sponsorer, mens arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, politiske partier eller religiøse bevægelser blot ikke må være sponsorer for programmer på public service-kanalerne.

Identifikation af sponsorering fra foretagender, hvis virksomhed omfatter fremstilling eller salg af lægemidler, må ikke ske ved fremme af bestemte lægemidler, som er receptpligtige efter lov om lægemidler.

Herudover er der visse type udsendelser, der slet ikke må sponsoreres. Læs, hvilke udsendelser der ikke må sponsoreres her.

Endelig er der regler for varigheden af oplysningerne om sponsor.

Såfremt programmet har 1 eller 2 sponsorer, må den samlede varighed af angivelsen af sponsor ikke overstige 10 sekunder.

Har et program 3 eller flere sponsorer, må den samlede varighed af angivelsen af sponsorerne ikke overstige 30 sekunder. 

Opdateret 15. marts 2023