Hvad må sponsoreres

Hvad må sponsoreres?

Der gælder følgende regler for, hvilke programmer der må sponsoreres:

  • I fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester må nyheds- og aktualitetsprogrammer ikke sponsoreres.
  • I radio, som ikke indgår i den samlede public service-virksomhed, kan nyheds- og aktualitetsprogrammer sponsoreres. Det vil sige, at nyheds- og aktualitetsprogrammer må sponsoreres på alle lokale radiostationer.

Ved aktualitetsprogrammer forstås alene programmer, der direkte vedrører nyheder af politisk eller samfundsmæssig betydning, såsom programmer der består af kommentarer til nyheder eller politiske holdninger til nyheder, aktuelle begivenheder mv.

Herudover har en række typer af virksomheder helt eller delvist forbud mod at sponsorere programmer. Se, hvem der ikke må sponsorere programmer på denne side.

Indholdet af sponsorerede programmer

Der gælder en række regler for indholdet af sponserede programmer:

  • Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af sponsor på en sådan måde, at det indvirker på udbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.
  • Et sponsoreret program må ikke tilskynde til køb eller leje af sponsorens eller andres produkter eller tjenesteydelser.
  • I konkurrencer, hvor sponsors produkt indgår som præmie, må præmien kun vises og omtales på en kort og neutral måde. Hvis, der er tale om et tv-program, der henvender sig til børn under 14 år, må præmien dog ikke vises, men kun omtales neutralt og oplysende.
  • Sponsorkrediteringen må ikke forekomme i selve programmet.
Opdateret 15. marts 2023