Digital radio

Digital radio

I mere end 15 år har der været politisk fokus på at fremme digital radio i Danmark. De politiske beslutninger herom findes i flere af medieaftalerne siden 2011 i form af en køreplan for digital radio, som er blevet justeret undervejs. Under digital radio forstås ikke bare DAB, men også internetradio og radio via kabel.

FM-sluk afventer udviklingen

Efter den tidligere køreplan for digital radio var det hensigten, at lukke FM-båndet ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme.

Denne beslutning gælder ikke mere. Derimod følger man nu udviklingen i radiolytningen på de forskellige platforme. Når 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme, træffes der beslutning om tidspunktet for FM-sluk. 

Mange beslutninger i køreplanen er gennemført

På baggrund af beslutningerne i køreplanen for digital radio blev der i 2015 udbudt de første tilladelser til regional radio i DAB-blok 3.

Desuden blev i slutningen af 2016 DAB-blok 1 udbudt til en kommerciel gatekeeper, som siden 1. oktober 2017 distribuerer landsdækkende kommerciel radio.

Den 1. oktober 2017 gik DAB-formatet over til DAB+. Det giver plads til mange flere radiokanaler.

Der er endelig iværksat en informationskampagne, som frem til midten af 2019 skal fremme lytning til digital radio og informere borgerne om overgangen til DAB+. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriets brancheforum for digital radio.  

Dækning af DAB-sendenettet pr. 1. oktober 2017

Siden den 1. oktober 2017 sendes de kommercielle landsdækkende digitale radiokanaler i det sendenet, der hedder DAB-blok 1, i det nye DAB+-format. Det er Cibicom, der er en kommerciel virksomhed, som har tilladelse til og er ansvarlig for at drive dette sendenet. Cibicom skal ifølge deres tilladelse sikre en dækning af mindst 81,3 % af Danmarks geografiske landareal. Der er altså ikke krav om, at alle dele af Danmark skal kunne modtage de kommercielle stationer i DAB-blok 1.

Det er Cibicom, der står for den konkrete opbygning af sendenettet, og hvordan dækningen fordeles i de forskellige landsdele.

I områder, hvor man ikke kan modtage de kommercielle radiokanaler, som sendes i DAB-blok 1, kan man lytte til digital radio via internettet på en computer, tablet eller smartphone mv. Nogle af kanalerne er også tilgængelige på FM.

DR’s digitale radiokanaler og Radio4's kanaler sendes samlet i et andet DAB-sendenet (DAB-blok 2), som i udgangspunktet har samme dækning som før den 1. oktober 2017.

360-GRADERS UNDERSØGELSE OM DIGITAL RADIO:

Læs kulturministeriet og kulturstyrelsens 360-graders undersøgelse om digital radio

INTERNATIONAL INFORMATION:

WorldDMB er en NGO, der her til formål at koordinere implementeringen af teknologier baseret på Eureka-147 standarden, herunder DAB, DAB+ og DMB.

Læs mere på deres hjemmeside her.

Information om DAB-blok 1 (kommercielle radiokanaler)

Konkrete spørgsmål vedrørende dækningen for de kommercielle radiokanaler kan stilles til Cibicom på salg@digitalradio.dk.

Du kan finde et dækningskort for DAB-blok1 her.

DAB-blok 1 er det landsdækkende, digitale radiosendenet for kommercielle stationer. I blokken sender bl.a. NOVA FM, Radio 100, Radio Soft, BBC World Service, NRJ mfl.

Gatekeeper

Radio- og tv-nævnet udpegede i 2016 Digital Radio Teracom A/S (har siden skiftet navn til Cibicom) som gatekeeper på DAB-blok 1 på baggrund af et udbud. DAB-blok 1 gik i luften den 1. oktober 2017.

Gatekeeperen indgår aftaler med radiostationer om at sende landsdækkende kommerciel radio i DAB+-formatet. Radiostationer, der ønsker at blive distribueret i DAB-blok 1, skal således indgå aftale med Cibicom, der driver platformen på forretningsmæssige vilkår.

Radio- og tv-nævnets afgørelse blev truffet efter en såkaldt ’skønhedskonkurrence’. Ansøgerne blev vurderet på en række evalueringskriterier bl.a. om erfaring med etablering og teknisk drift af radio- eller tv-sendenet, plan for, hvordan ansøger vil udføre opgaven på objektive forretningsmæssige betingelser mv.

Læs Radio- og tv-nævnets evaluering her.

Læs udbudsbekendtgørelsen her.

Se frekvensoversigt for DAB1-sendenettet (DAB1: landsdækkende sendenet med samme programindhold)

Information om DAB-blok 2 (DR's kanaler og Radio4)

Du kan finde et dækningskort for DAB-blok 2 her.

Frekvensoversigt for DAB2-sendenettet (DAB2: landsdækkende sendenet, der kan regionaliseres i henholdsvis Jylland og på øerne)

Information om DAB-blok 3

DAB-blok 3 er det regionalt opdelte kommercielle DAB-sendenet og er opdelt i 13 regioner:

• Sønderjylland
• Øst- og Nordsjælland
• Fyn
• Nordjylland, Midt
• Nordjylland, Nord
• Nordjylland, Vest
• Østjylland, Syd
• Østjylland, Nord
• Vestjylland, Syd
• Vestjylland, Nord
• Vestsjælland
• Sydsjælland
• Bornholm

I 2015 blev de første tilladelser til DAB-blok 3 udstedt efter udbud. I 2021 var der et genudbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 3.

Se listen over tilladelser i DAB-blok pr. 27. marts 2023.

Se listen over sendesamvirker og kontaktpersoner.

Frekvensoversigt for DAB3-sendenettet (DAB3: landsdækkende sendenet, der kan regionaliseres i 13 regioner. Regionaliseringen kan f.eks. svare til DR P4's regionalisering)

Rapport om digital radiostrategi

Kulturstyrelsens rapport om den digitale radiostrategi

Kulturstyrelsen offentliggjorde den 17. august 2012 sin rapport om digital radio.

Rapporten danner grundlag for medieordførerenes drøftelser af, hvilken teknologi radio skal sendes med i fremtiden.

Rapporten rummer ingen anbefalinger, men beskriver tekniske muligheder og forventede konsekvenser af mediepolitisk at vælge: 1) at afvente udviklingen, 2) at fortsætte både analogt (FM) og digitalt (DAB) eller 3) overgå fra analogt til digitalt

Læs Kulturstyrelsens rapport her.

Opdateret 27. marts 2023