Digital radio

Digital radio

I mere end 15 år har der været politisk fokus på at fremme digital radio i Danmark. De politiske beslutninger herom findes i flere af medieaftalerne siden 2011 i form af en køreplan for digital radio, som er blevet justeret undervejs. Under digital radio forstås ikke bare DAB, men også internetradio og radio via kabel.

FM-sluk afventer udviklingen

Efter den tidligere køreplan for digital radio var det hensigten, at lukke FM-båndet ved udgangen af 2019, såfremt det medio 2018 kan konstateres, at minimum 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme.

Denne beslutning gælder ikke mere. Derimod følger man nu udviklingen i radiolytningen på de forskellige platforme. Når 50 pct. af radiolytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme, træffes der beslutning om tidspunktet for FM-sluk. 

Mange beslutninger i køreplanen er gennemført

På baggrund af beslutningerne i køreplanen for digital radio blev der i 2015 udbudt de første tilladelser til regional radio i DAB-blok 3.

Desuden blev i slutningen af 2016 DAB-blok 1 udbudt til en kommerciel gatekeeper, som siden 1. oktober 2017 distribuerer landsdækkende kommerciel radio.

Den 1. oktober 2017 gik DAB-formatet over til DAB+. Det giver plads til mange flere radiokanaler.

Der er endelig iværksat en informationskampagne, som frem til midten af 2019 skal fremme lytning til digital radio og informere borgerne om overgangen til DAB+. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Kulturministeriets brancheforum for digital radio.  

Her finder du den gældende køreplan for digital radio.

 

 

Opdateret 24. september 2021