Odense Teater, Aalborg Teater, Aarhus Teater, Randers Teater og Vendsyssel Teater

Formål med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer driftstilskud til landsdelsscenerne i Odense, Aalborg, Aarhus samt de regionalt forankrede teatre i Randers og Vendsyssel, der alle modtager tilskud via Finansloven.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. december
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. december
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1. kvartal. 1. maj / 31. december

Lovgivning

Drifttilskudsloven og bekendtgørelsen

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet: 
Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst:
Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18/03/2020

Teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver

Bekendtgørelse om teatre og andre institutioner på scenekunstområdet med særlige opgaver (retsinformation.dk)
Bekendtgørelse nr. 539 af 29/04/2022

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til Odense Teater, Aalborg Teater, Aarhus Teater, Randers Teater og Vendsyssel Teater kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Opdateret 03. maj 2022