Litteratur om Ødekirker i middelalderen

Nyeste Ødekirkelitteratur

Tjærby Ødekirke og Kirkegård af Inger Marie Hyldgård 2016. Aarhus Universitets forlag

Tjærby Ødekirkegård er den eneste totaludgravede kirkegård i Danmark, der har været i brug gennem hele middelalderen og frem til renæssancen. Her præsenteres alle kampagnerne 1998-2010. Tjærby rummer spor af trækirke, klokkestabel, romansk stenkirke, sen vikingetids gårdsanlæg, samt 1224 grave. Ødekirkegården opdagedes i 1997 og blev udgravet pga. erosionsskader ved dyrkning. Det anslås at ca. 100 grave formentlig allerede var destrueret af dyrkning før 1997.

Litteraturlisten er under opbygning - kom gerne med bud

Grinder-Hansen, P. & Kjær, U.: "Kirkerne i Danmark" I-II.1988

Hansen, B. A.: Arkæologiske spor efter døbefondens placering i kirkerummet gennem tiderne. 1995

Petersen, M. 2003 .....................................................................

Rensbro, H.: Spor i kirkegulve. Ph.d.- afhandling 2007.

Opdateret 03. august 2022