Litteratur

Ældre Jernalder

Aarsleff, E. & Appel, L. 2011: From the Pre-Roman to the Early Germanic Iron Age. North East Zealand ten years after the Single Farmstead. I: Boye (ed.) The Iron Age on Zealand. Status and Perspectives. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. København 2011, 51- 62

Asingh, P. 2009: Grauballemanden - portræt af et moselig. Gyldendal.

Becker, C. J. 1972: Mosepotter fra Danmarks Jernalder. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1971, 5-60.

Carlie, A. 1998: Käringsjön. A Fertility Sacrificial Site from the Late Roman Iron Age in South-west Sweden. Current Swedish Archaeology, vol. 6, 17 - 37

Christensen, C. & Fiedel, R. 2003: Tørvegravning i forhistorisk tid. Nationalmuseets Arbejdsmark 2003, 85 -98.

Ferdinand, J & K. 1961: Jernalderofferfund i Valmose ved Rislev. Kuml 1961, 47 - 90

Fidel, R. 2003: Om moser og mosefund - og lidt nyt fra Fuglsøgård Mose. Kulturhistorisk Museum Randes Årbog 2003, 65 -80.

Holdgaard, M. 2011: Fyn i fortiden. Det levede liv 500 f.Kr. - 150 e. Kr.

Ilkjær, J. 2003: Mosens Skatkammer. Mellem mennesker og guder i jernalderen. Moesgård Museum

Kveiborg J. 2008: Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere. Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere: en vurdering af jernalderens dyrehold. Kuml 2008, 59 -100.

Lund, J. 2002: Forlev Nymølle. En offerplads fra yngre førromersk jernalder. Kuml 2002, 143 -195

Litteratur til big data af Jesper Hansen

Beck, Anna Severin 2017: Assembling the house, building a home. The Late Iron Age longhouse (500-1000 AD). Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet.

Boye, Linda 2019: Den typologiske udvikling af østsjællandske huse fra førromersk til germansk jernalder – et værktøj til udredning af bosættelsesmønstre, bebyggelsesudvikling og ressourceområder. Ph.d.-afhandling. Københavns Universitet.

Baastrup, Marie Panum 2014. Continental and insular imports in Viking Age Denmark - On transcultural competences, actor networks and high-cultural differentiation. I: Gulløv, H.C. (red.). Northern Worlds – landscapes, interactions and dynamics. Research at the National Museum of Denmark Proceedings of the Northern Worlds Conference, Copenhagen 28-30 November 2012. Publications from the National Museum Studies in Archaeology & History Vol. 22. s. 353-367.

Dobat, Andres Siegfried, Torben Trier Christiansen, Mogens Bo Henriksen, Peter Jensen, Stine Vestergaard Laursen, Mads Dengsø Jessen, Rikke Ruhe, Freddy Arntsen & Mads Kähler Holst 2018: DIME – Digitale Metaldetektorfund. Den Danske Registreringsportal for Detektorfund. Arkæologisk Forum 39, s. 3-12.

Ejstrud, Bo 2001: Med Arkæologiske midler. Teori, metoder og praksis i anvendelsen af indikative modeller i dansk arkæologi. Ph.d.-afhandling. Aarhus Universitet.

Ethelberg, Per 2003: Gården og landsbyen i jernalder og vikingetid (500 f.Kr. – 1000 e.Kr.). I: Madsen, L.S. & Orla Madsen (red.). Det Sønderjyske Landbrugs Historie. Jernalder, Vikingetid og Middelalder. Skrifter udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland Nr. 82. s. 123-373.

Hansen, Jesper 2011: Rynkeby – 14C-dateringer i en fynsk landsby med stedkontinuitet fra yngre germansk jernalder. Fynske Minder 2011. s. 95-103.

Hansen, Jesper 2015: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde – et bebyggelseshistorisk regionalstudie bd. 1-3. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet. https://odense.academia.edu/jesperHansen

Hansen, Jesper 2018: Arkæologi og Naturvidenskab – fremmede, bekendte, flirtende, ægtefæller, skilt… eller lidt af det hele. Arkæologisk Forum 39, s. 33-37.

Hansen, Jesper (i tryk): Land-organisational changes in rural Denmark from AD 200-1200. Ruralia XII.

Jensen, Jørgen 1993: 25 års arkæologi i Danmark. I: Hvass, S. & B. Storgaard (red.) Da Klinger i muld…25 års arkæologi i Danmark. Aarhus. s. 8-13.

Jensen, Peter Mose 2018: Fynske arkæobotaniske fund fra landbebyggelser i perioden fra romersk jernalder til middelalder. CENTRUM. Forskningscenter for centralitet. Rapport nr. 2, 2018. Odense.

Jessen, Mads Dengsø & Kamilla Fiedler Terkildsen 2016: Towering above – an interpretation of the Late Iron Age architecture at Toftum Naes, Denmark. Danish Journal of Archaeology vol. 5, 2016, issue 1-2. s. 52-71.

Juel, Christian & Mads Ravn 2018: Erritsø – A fortified Early Viking Age manor near Lillebælt. New investigations and research perspectives. I: Hansen, Jesper & Mette Bruus (red) The Fortified Viking Age. 36th Interdisciplinary Vking Symposium in Odense, May 17th, 2017. Archaeological & Historical Studies in Centrality, vol. 3. Odense s. 16-25.

Larsen, Lars Agersnap 2015: Muldfjælsplove tidlige historie. Fra yngre romersk jernalder til middelalder. Kuml 2015. s. 165-200.

Laursen, Stine og Mads Kähler Holst 2017: Late iron Age long house chronology. A study aimed at constructing a formal house chronology for the late Iron Age, based on selected localities in central and eastern Jutland. Danish Journal of Archaeology: vol. 6, No 1, s. 11-30

Løvschal, Mette 2014: Lines in the landscape, boundaries of the mind: The emergence of landscape and settlement boundaries in north-western Europe in the first millennium BCPh.D.-afhandling. Aarhus Universitet.

Løvschal, Mette 2016: Vidensopdagelse i store databaser og big data – udfordringer og perspektiver for dansk arkæologi. Arkæologisk Forum 34, s. 34-39.

Sindbæk, Søren 2005: Ruter og rutinisering. Vikingetidens fjernhandel i Nordeuropa. Multivers

Villumsen, Sune 2011: Bebyggelse i tid og rum – Anvendelse af kulstof-14 daterede hustomter i strukturelle og rumlige analyser af bebyggelsen på Fyn. Upubliceret kandidatspeciale, Københavns Universitet.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)