Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

88 muligheder

Program Frist

Statsligt driftstilskud til zoologiske anlæg 2023

Almen kultur

01.11.2022, kl. 12:00

Formidlingsordningens pulje 3 til arrangører af turnéteater - ekstrarunden

Til arrangører af turnerende teater sæson 2022/2023.

Scenekunst

01.11.2022, kl. 14:00

Scenekunstfestivaler med internationalt indhold

Tilskud til festivaler og platforme i Danmark med internationalt indhold.

Scenekunst , Internationalt

01.11.2022, kl. 14:00

Refusion af udgifter til visningsvederlagsordningen

Refusion af institutioners udgifter til visningsvederlag til kunstnere, kunsthåndværkere og designere for udstillinger, der har haft åbningsdato i perioden 7. november 2021 – 6. november 2022.

Billedkunst

07.11.2022, kl. 14:00

Musikskoler – refusion af lærerløn

Refusion til kommunalt støttede musikskoler

Musik , Børn og unge

15.11.2022, kl. 23:59

Midlertidig kompensationsordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs

Ordningen yder kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som er i risiko for at gå konkurs som følge af COVID-19-foranstaltninger. Puljen kan søges af kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Der kan søges for perioden 9. marts 2020 – 30. juni 2021. Ansøgningsfristen var den 15. november 2022.

Covid-19 , Arkitektur , Billedkunst , Scenekunst , Litteratur , Musik , Biblioteker , Museer , Film , Kunsthåndværk og design , Folkeoplysning , Tværgående , Idræt , Almen kultur , Børn og unge

15.11.2022, kl. 23:59

Sydslesvigudvalget - Anlægsstøtte 2023

Sydslesvigudvalget kan yde tilskud til bygge- og anlægsprojekter i Sydslesvig med henblik på tilvejebringelse af fysiske rammer for det danske mindretallets foreninger, organisationer mv. i Sydslesvig.

Internationalt , Folkeoplysning

25.11.2022, kl. 23:59

Bibliotekspenge for bøger - tilmelding

Du skal være tilmeldt biblioteksafgift for at kunne modtage bibliotekspenge. Når du har tilmeldt dig, vil du kunne modtage bibliotekspenge det efterfølgende år og årene fremefter. Bibliotekspenge for bøger kan udelukkende udløses af værker på folkebibliotekerne og/eller folkeskolens pædagogske læringscentre og af e-bøger og netlydbøger på eReolen.

Litteratur , Biblioteker , Bibliotekspenge

31.12.2022, kl. 23:59

Bibliotekspenge for musik og lyd – individuel ansøgning (musik)

Dette er det individuelle ansøgningsskema for bibliotekspenge for musik og lyd, også kaldet rådighedsbeløb for grammofonplader mv. Her finder du vejledning til, hvordan du tilmelder dig og registrerer nye værker siden sidste udbetalingsrunde.

Litteratur , Biblioteker , Musik , Bibliotekspenge

31.12.2022, kl. 23:59

Rådighedsbeløb for billedkunst (Bibliotekspenge)

Billedkunstnere med originalkunst, grafik og fotografier til udlån på bibliotekerne, og hvis værker er spredt blandt almenheden i Danmark, kan ansøge om andel i rådighedsbeløb for billedkunst.

Billedkunst , Biblioteker , Bibliotekspenge

31.12.2022, kl. 23:59
Opdateret 30. august 2022