Søg puljer

Nedenfor finder du alle Slots- og Kulturstyrelsens, Kulturministeriets samt Statens Kunstfonds åbne puljer. Når puljefristen udløber kan du ikke længere ansøge og det er ikke muligt at åbne ansøgningsformularen via ansøgningslinket.

84 muligheder

Program Frist

Can Lis: Residency-ophold på Mallorca for arkitekter med flere

Tilskud til og ophold i huset Can Lis på Mallorca som residency-ophold.

Arkitektur

04.09.2024, kl. 14:00

Projektstøtte for arkitektur

Tilskud til at skabe projekter, der fremmer og formidler den kunstneriske dimension af arkitekturen.

Arkitektur , Architecture

04.09.2024, kl. 14:05

Pulje til styrkelse af forskerkompetencer – anden opkvalificering 2024

Museer , Forskning

05.09.2024, kl. 14:00

Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter

Støtte til danske repræsentationer og kulturinstitutters kulturarbejde. Puljen har til formål at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører i samarbejde med de danske repræsentationer og kulturinstitutter.

Internationalt

13.09.2024, kl. 14:00

Kunsthåndværk- og designprojekter i Danmark og udlandet

Tilskud til projekter for og med dansk kunsthåndværk og design både i Danmark og udlandet.

Kunsthåndværk og design

19.09.2024, kl. 14:00

Lån af kunst

Lån af billedkunst, kunsthåndværk og design fra Statens Kunstfond i minimum 5 år og op til 10 år.

Billedkunst , Kunsthåndværk og design

26.09.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Realisering af kunstopgave

Tilskud på max 500.000 kr. til dækning af kunstnerhonorar og evt. materialeudgifter i forbindelse med realisering af en nytænkende kunstopgave

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

26.09.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Skitse til kunstopgave

Tilskud til kunstneres honorar for udarbejdelse af skitseforslag til en kunstopgave i det offentlige rum. Skitseforslaget skal kunne danne grundlag for at rejse lokal- el. fondsfinansiering, så kunstopgaven kan blive realiseret.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

26.09.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Kunststrategi

Tilskud til honorar til en kunstfaglig rådgiver, som kan udvikle en kunststrategi for arbejde med kunstprojekter i jeres offentlige rum.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

26.09.2024, kl. 14:00

Kunst i det offentlige rum: Samarbejdsprojekt

Tilskud til institutioner der får udviklet og produceret større kunstprojekter til det offentlige rum. Samarbejdet indebærer samarbejde og rådgivning fra Kunstfonden.

Billedkunst , Arkitektur , Scenekunst , Litteratur , Musik , Kunsthåndværk og design , Film , Tværgående

26.09.2024, kl. 14:00
Opdateret 09. april 2024