Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud

Kulturministeriet har i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling undersøgt, hvordan og hvor meget små børn møder kunst og kultur i dagtilbuddene.

Kortlægningen, Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud, er foretaget i 648 dagtilbud og i kommunale forvaltninger i 98 kommuner. Formålet er at kvalificere videre tiltag på området og give faktuel viden, som voksne med interesse i kunst og kultur for børn kan bruge som grundlag, når de sætter gang i nye aktiviteter.

Rapporten indeholder indledningsvis et kort metodeafsnit, der beskriver kortlægningens design. Derefter følger et afsnit, der redegør for resultatet af en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt dagtilbudsledere, efterfulgt af et afsnit med resultatet af en spørgeskemaundersøgelsegennemført på kommunalt plan blandt forvaltningsrepræsentanter. Rapporten afsluttes med et kort opsummerende og perspektiverende afsnit. Det er muligt at orientere sig i samtlige data der ligger til grund for de to spørgeskemaundersøgelser i Tabelrapport 1 - dagtilbud og Tabelrapport 2 - kommuner. 

Sammen med kortlægningen er også udarbejdet et inspirationshæfte, som skal inspirere til at skabe flere kunst- og kulturprojekter i dagtilbud på en lettilgængelig måde. Inspirationshæftet indeholder 14 gode projekteksempler fra Danmark og Norden på, hvordan man kan arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Eksemplerne er udvalgt, så de dækker forskellige aldersgrupper, geografiske områder, kunstarter og pædagogiske, didaktiske og æstetiske tilgange. 

Udarbejdet af Rambøll Management Consulting i et samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og professor Beth Juncker.

Opdateret 01. februar 2019

Kortlægning

Udgivelsesdato

2016

Sideantal

32 sider

Udgiver

Kulturministeriet

Tabelrapport 1

Udgivelsesdato

2016

Sideantal

33 sider

Udgiver

Kulturministeriet

Tabelrapport 2

Udgivelsesdato

2016

Sideantal

22 sider

Udgiver

Kulturministeriet

Inspiration

Udgivelsesdato

2016

Sideantal

18 sider

Udgiver

Kulturministeriet