Hvilke regler gælder?

De kanaler, der sender programmer til Danmark fra udlandet, skal overholde lovgivningen i de lande, de er registreret i.

EU-landenes lovgivning på radio- og fjernsynsområdet er baseret på det EU-direktiv, der kaldes AVMS-direktivet.

AVMS-direktivet giver imidlertid rum for nationale fortolkninger af reglerne på en række områder. Dette kan blandt andet ses af, at det i nogle EU-lande er tilladt at foretage reklameafbrydelser af udsendelser, mens dette ikke er tilladt i Danmark.

Reglen om, at der ikke må sendes mere end 12 minutters reklamer pr. klokketime (fratrukket egenreklamer og såkaldt "sorte huller" i reklameblokkene), gælder derimod i alle EU-lande.

AVMS-direktivet

AVMS-direktivet på dansk

EU-kommissionens side om AVMS-direktivet

DE ENGELSKE REGLER OG MYNDIGHEDER

Hvilke regler gælder?

Reglerne administreres af den engelske tilsynsmyndighed Ofcom.

Læs de engelske regler - The Ofcom Broadcasting Code - her.

Klager over reklamers indhold behandles dog af den engelske myndighed ASA.

Hvis du vil klage

Den relevante myndighed, hvis du vil indgive en klage direkte, er Ofcom i England:

Klagesiden vedrørende radio og tv på Ofcoms hjemmeside kan findes her.

Fra klagesiden er det muligt at klikke sig videre til klagesider vedrørende programmer (både programmer, du har set, og programmer, du har deltaget i), reklamer og lignende. 

Klager over reklamers indhold behandles af den engelske myndighed ASA.

Klagesiden vedrørende reklamer hos ASA kan findes her.

DE SVENSKE REGLER OG MYNDIGHEDER

Hvilke regler gælder?

De kanaler, der er registreret i Sverige, men sender til Danmark, skal overholde den svenske lovgivning.

Reglerne i Sverige administreres af Myndigheten för radio och tvGranskningsnämnden för radio och tv.

Klager over reklamers indhold behandles i Sverige af Konsumentverket.

Hvis du vil klage

Den relevante myndighed, hvis du vil indgive en klage direkte er Myndigheten för radio och tvGranskningsnämnden för radio och tv.

Klager over reklamers indhold behandles i Sverige af Konsumentverket.

 

Opdateret 15. marts 2023