Vejledning til ikkekommercielle radio- og tv-stationer

Radio- og tv-nævnet har udarbejdet vejledningsvideoer og quickguides som led i en styrket informationsindsats målrettet de ikkekommercielle lokalradio- og tv-stationer. Se videoerne herunder og læs mere om kravene til tilladelseshaverne.  

Radio- og tv-nævnet træffer løbende afgørelser. Du kan holde dig orienteret om afgørelser på lokalområdet på siden for Radio og tv nævnets afgørelser.

Der er overlappende krav for udøverne af ikkekommerciel lokal-tv og lokalradio. I de nedenstående vejledninger og quick-guides bliver de specifikke krav gennemgået.

Lokal-tv

Quick-guide (pdf)

Vejledning (pdf)

­Lokalradio

Quick-guide (pdf)

Vejledning (pdf)

Lokalt indhold er indhold, som har en særlig interesse for folk i lokalområdet.

Ingen emner er på forhånd udelukkede, men der skal være en lokal vinkel. Programmer, der har en almen interesse, fx en reportage fra en national begivenhed, er derfor ikke lokalt indhold, hvis programmerne ikke har en lokal vinkel. Lokal vinkel skal her forstås som en afgrænsning af indholdet, så det har særlig interesse for folk i regionen eller de tilgrænsende områder.

Eksempel­:

Et program om Danmarks miljøpolitik kan betragtes som lokalt indhold, hvis det primært handler om, hvilken indflydelse politikken har lokalt. 

Et program må ikke have været sendt før. Små ændringer kvalificerer ikke et program til at være nyt – medmindre der er tale om en grundig bearbejdning for eksempel i en nytårskavalkade.

Som hovedregel skal I selv producere jeres programmer. Alternativt kan programmerne være produceret af eller i samarbejde med lokale borgere, hvis I faciliterer public access.

Formålet med public access er således at give lokale borgere mulighed for at producere lokal-radio eller -tv. Vær opmærksom på, at andre foreninger ikke er omfattet af public access, så de kan ikke hjælpe jer med egenproduceret indhold. 

Opdateret 06. juni 2023