Tilskudsmodtagere af redaktionel produktionsstøtte

Ansøgninger og indberetninger af redaktionel produktionsstøtte i 2022

Medier, der ikke allerede modtager redaktionel produktionsstøtte, skal ved en ansøgningsrunde ansøge som ny ansøger.

Se listen over de 17 nye ansøgere her.

Medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte, skal ved efterfølgende ansøgningsrunder ikke ansøge på ny, men skal i stedet indberette deres redaktionelle omkostninger.

Se listen over medier, der har indberettet her.

Foreløbigt tilskud og endeligt tilskud

Redaktionel produktionsstøtte består af to ordninger:

  • Hovedordningen
  • Supplementsordningen

Foreløbigt tilskud er beregnet på baggrund af puljens samlede beløb fratrukket et beløb til eventuelle klager. Efter klagefristen fordeles eventuelle uforbrugte midler til alle tilskudsmodtagere. Tilskuddet efter klagerunden er det endelige tilskud.

Derudover vil evt. uforbrugte midler fra Innovationspuljen blive fordelt som et ekstra tilskud i hovedordningen i december i samme tilskudsår - dette skete bl.a. i 2014.

Opdateret 28. september 2022