Høring om mediebranchens erfaringer med mediestøtteordningen

Kulturministeriet igangsatte i andet halvår 2015 en evaluering af mediestøtteordningen med henblik på at skabe et grundlag for en politisk stillingtagen til justeringer i ordningen. I den sammenhæng ønskede Kulturministeriet at opnå indsigt i mediebranchens erfaringer med ordningen. 

De indkomne høringssvar indgik i kortlægningen af erfaringerne med mediestøtteordningen i evalueringen.

Baggrund for høringen

Det fremgik af regeringsgrundlaget fra juni 2015, at regeringen inden udgangen af 2015 ville foretage en evaluering af mediestøtteaftalen fra 2013 med henblik på at indkalde til forhandlinger og foretage justeringer i aftalen. Denne beslutning lagde sig op ad forarbejderne til lov om mediestøtte.

Opdateret 10. december 2019