Produktplacering

Produktplacering er som udgangspunkt forbudt, men der gælder undtagelser for en række typer programmer.

Hvornår er der tale om produktplacering?

For at der er tale om produktplacering, skal følgende gøre sig gældende:

 • Det skal være tale om et program i enten fjernsyn eller en on demand-audiovisuel medietjeneste
 • Der skal være tale om visning eller omtale af en vare, en tjenesteydelse eller et varemærke
 • Visningen eller omtalen skal ske som led i et program
 • Det skal være sket mod betaling eller anden modydelse.

Produktsponsorering

Hvis en vare m.v. derimod vises eller omtales, uden at der er ydet nogen modydelse, er der ikke tale om produktplacering, men om produktsponsorering. Se reglerne for produktsponsorering.

Undtagelser til hovedreglen om forbud:

Som udgangspunkt er produktplacering forbudt. Produktplacering er dog under visse omstændigheder tilladt i fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester, hvor:

 1. Der er tale om et indkøbt program, produceret i udlandet.
 2. Dette program er inden for genrerne:
  • Spillefilm
  • Kort- og dokumentarfilm
  • Film og serier produceret til fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester
  • Sportsprogrammer
  • Lette underholdningsprogrammer

Regler om produktplacering

For programmer som anført ovenfor, hvor produktplacering er tilladt, gælder følgende regler:

 • Det er ikke tilladt at påvirke stationens/udbyderens ansvar og redaktionelle selvstændighed, at tilskynde til køb, leje m.v. eller at give produktet en unødig fremtrædende rolle
 • Seerne skal informeres tydeligt om, at programmet indeholder produktplacering. Denne identifikation skal ske på passende vis ved programmets begyndelse og slutning, samt når et program i fjernsyn fortsættes efter en reklameafbrydelse 
 • Produktplacering af tobaksprodukter og receptpligtige lægemidler er forbudt
 • Produktplacering må ikke skade respekten for den menneskelige værdighed, fremme diskriminering eller tilskynde til farlig adfærd
 • Der gælder særlige regler om børnebeskyttelse, bl.a. må produktplacering ikke skade mindreårige fysisk eller moralsk eller udnytte deres manglende erfaring eller godtroenhed m.v.
 • Produktplacering af alkoholholdige drikkevarer må ikke være rettet specifikt mod mindreårige eller tilskynde til umådeholden indtagelse

Ovenstående undtagelser til forbuddet mod produktplacering gælder ikke for programmer henvendt til børn under 14 år.

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)