Generelle regler

Generelle regler for radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester

Reklamer i radio, fjernsyn og i on demand-audiovisuelle medietjenester skal:

 • være lovlige, sømmelige, hæderlige, sandfærdige og udformet med behørig social ansvarsfølelse,
 • være i overensstemmelse med markedsføringsloven og i øvrigt respektere alment accepterede reklameetiske normer,
 • oplyse hvem der er annoncør, eventuelt ved varemærker eller andre forretningskendetegn,
 • må ikke være diskriminerende med hensyn til køn, race, etnisk oprindelse, nationalitet, religion, tro, handicap, alder eller seksuel orientering,
 • og endelig må reklamerne ikke anvende subliminale teknikker, dvs. teknikker, der formidler et budskab skjult, således at det ikke opfattes af personen bevidst, men kun ubevidst (f.eks. ultrakorte skift i billedet, der foregår så hurtigt, at seeren ikke opfatter, at der er skiftet)

Forbud i radio- og fjernsynsreklamer

Bekendtgørelsen opstiller følgende forbud kun gældende for radio- og fjernsynsreklamer, som derfor:

 • ikke må tilskynde til vold eller indeholde indslag med drab, vold eller mishandling og ikke på utilbørlig vis må spille på overtro eller frygt,
 • ikke må tilskynde til adfærd i strid med hensynet til sikkerheden i hjemmet, på arbejdspladsen eller i trafikken eller til farlig, uansvarlig, sundhedsskadelig eller miljøskadelig adfærd,
 • og ikke uden samtykke må afbilde eller referere til personer i deres offentlige eller private egenskaber

Forbud i on demand-audiovisuelle medietjenester

I on demand-audiovisuelle medietjenester må reklamerne derimod:

 • ikke tilskynde til adfærd, der kan være til skade for sundheden eller for sikkerheden eller tilskynde til adfærd, der kan være til stor skade for miljøbeskyttelsen

Forbud i fjernsyn

Og endelig er der følgende forbud kun gældende for reklamer i fjernsyn, der:

 • ikke må vise programmedarbejdere, som arbejder på samme stations nyheds- eller aktualitetsprogrammer, eller såfremt reklamen kan forveksles med et af stationens øvrige programmer (f.eks. en studievært på en af stationens ungdomsprogrammer)
 • og ikke må ikke indeholde symboler eller standardelementer fra stationens øvrige programmer. Årsagen er den samme som ovenfor, dvs. at reklamer ikke bør kunne forveksles med egentlige programmer.

Særlige reklameregler

Alle ovennævnte regler gælder generelt for reklamerne på hvert af de nævnte medier. Hertil kommer bekendtgørelsens særlige reklameregler for specifikke produkter, tjenesteydelser og mindreårige. Du kan læse mere om disse regler på de følgende sider:

Opdateret 15. marts 2023