Klage over den fortsatte visning af ulovlige sponsorskilte på Club Nords sponsorer på TV 2/Nord

Resumé

Klage over den fortsatte visning af ulovlige sponsorskilte på Club Nords sponsorer på TV 2/Nord

Denne afgørelse skal læses i forlængelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 25. marts 2015, hvor nævnet traf afgørelse i en klagesag, der vedrørte flere forhold i TV 2/Nords programvirksomhed (se link til afgørelsen her).

Efter Radio- og tv-nævnets afgørelse vendte klager tilbage med påstand om, at TV 2/Nord sad nævnets afgørelse overhørig og fortsatte den praksis, som Radio- og tv-nævnet havde fundet i strid med reklame-bekendtgørelsen. 

Radio- og tv-nævnet tog herefter stilling til TV 2/Nords spots for seerklubben Club Nord og endvidere til TV 2/Nords sponsorkrediteringer.

Radio- og tv-nævnet fandt, at TV 2/Nords spots for seerklubben Club Nord var udformet i overensstemmelse med reklamebekendtgørelsens § 2, stk. 1, da de ikke indeholdt skjult reklame for Club Nords sponsorer.

Nævnet fandt endvidere, at en række af TV 2/Nords sponsorkrediteringer var udformet i strid med reklamebekendtgørelsens § 26, stk. 5, 3. pkt., fordi de indeholdt pay-offs. Et pay-off er et kort udsagn, der bruges til at brande et produkt eller en virksomhed.

Opdateret 06. maj 2019