Medlemmer

Medienævnet udpeges af kulturministeren for fire år ad gangen. Et medlem er indstillet af Danske Medier, et medlem er indstillet af Dansk Journalistforbund og de resterende fem medlemmer inkl. formanden er udpeget af kulturministeren.

Det nuværende Medienævn, der er udpeget for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021, består af følgende medlemmer:

  • Professor, dr.jur. Thomas Riis (formand)
  • Professor (MSO) Ida Willig
  • Økonomidirektør Peter Nordgaard
  • Direktør Trine Nielsen
  • Lektor Anna B. Holm
  • Direktør Linda Garlov (indstillet af Dansk Journalistforbund)
  • Forstander og forlagschef Mathias Bruun (indstillet af Danske Medier)

Medienævnets sekretariatet

Slots- og Kulturstyrelsens mediekontor er sekretariatet for Medienævnet.

Opdateret 27. februar 2019