Katalogisering og indeksering

På denne side kan du læse om katalogisering og indeksering. Katalogisering og indeksering omhandler udarbejdelsen af bibliografiske beskrivelser, der lagres som bibliografiske data i bibliografiske systemer.

Katalogisering og indeksering omhandler udarbejdelsen af bibliografiske beskrivelser, der lagres som bibliografiske data i bibliografiske systemer. Indeksering omhandler emnedata, mens katalogisering fokuserer på de øvrige bibliografiske data.

Slots- og Kulturstyrelsens ansvar indenfor katalogisering

I relation til katalogisering har styrelsen ansvaret for: 

  • At udvikle og vedligeholde de danske regler for katalogisering
  • DanMARC2 formatet og hjælpepostformat til danMARC2
  • Praksisregler for søgeveje samt søgeveje til hjælpepostformatet.

RDA

Slots- og Kulturstyrelsen traf medio august 2016 den formelle beslutning om overgang til at anvende Resource Description & Access (RDA) som danske katalogiseringsregler med 1. januar 2018 som skæringsdato. Læs mere om overgangen til RDA her.

Bibliografisk råd

Slots- og Kulturstyrelsen har nedsat Bibliografisk Råd, som blandt andet afgiver indstilling til styrelsen i principielle sager vedrørende bibliotekernes kataloger, større ændringer i 'Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker' og 'danMARC2'. Rådets udtalelse skal indhentes inden der foretages ændringer i bestemmelser om katalogisering, klassifikation og formatering med indflydelse på nationalbibliografiske forhold.

Rettelser dækker både ændringer, tilføjelser og sletninger. Forslag kan indsendes til Bibliografisk Råds sekretariat via mail til Anders Cato,  vedhæftet blanketten med ændringsforslag til danMARC2.

Forslaget skal altid være motiveret. Efter modtagelse af forslaget tager Bibliografisk Råds forretningsudvalg stilling til den videre behandling.

Vejledninger til katalogisering og indeksering

Nedenfor kan du finde diverse vejledninger, beskrivelser og oversigter til katalogisering og indeksering. 

 

Opdateret 09. juli 2020