Nye pejlemærker for udviklingsmidlerne til folkebiblioteker

08.04.2021
Midlerne til udvikling af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre vil over de kommende tre år blive brugt til at understøtte bibliotekerne som kerneinstitution i demokratiet, som dynamo i den digitale transformation og som kilde til læring og dannelse.

De nye treårige pejlemærker for 2021-2023 er udpeget af kulturministeren efter drøftelse med KL på baggrund af oplæg fra Strategisk Biblioteksudvalg.

Pejlemærkerne er biblioteket og det pædagogiske læringscenter som en kerneinstitution i demokratiet, en dynamo i den digitale transformation og en kilde til læring og dannelse hele livet.

Pejlemærkerne gælder i tre år, hvor de årligt konkretiseres i en række indsatsområder, som danner rammen om ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre”. Dette års indsatsområder er under udarbejdelse og offentliggøres, når Udviklingspuljen slås op inden sommeren. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der administrerer puljen.

Ny organisering på biblioteksområdet

Ministerens udpegning af pejlemærker for udviklingsmidlerne er et led i en ny statslig organisering på biblioteksområdet, der trådte i kraft fra starten af 2021.

I forbindelse med at opgaverne i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i 2020 overgik til en mellemkommunal forening, Det Digitale Folkebibliotek, blev det besluttet, at de statslige udviklingsmidler fra DDB fremover skulle indgå i ”Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.” Udviklingspuljen er derfor på 25,5 millioner kroner i 2021, hvoraf cirka 3 millioner kroner er afsat til bibliotekernes nettjenester.

Strategisk Biblioteksudvalg, der består af medlemmer fra bibliotekssektoren, rådgiver ministeren om mulige udviklingspotentialer på biblioteksområdet og kommer med anbefalinger til pejlemærker og indsatsområder for udviklingsmidlerne. Når ministeren har udpeget pejlemærker og indsatsområder for udviklingsmidlerne, er det Strategisk Biblioteksudvalg, der vurderer ansøgninger og udmønter midlerne.

Læs mere om valget af de nye pejlemærker i Kulturministeriets pressemeddelelse

Læs en udførlig beskrivelse af pejlemærkerne

Læs mere om den nye organisering på biblioteksområdet

Læs mere om Strategisk Biblioteksudvalgs opgaver og dets medlemmer 

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Bach, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Konsulent Christoffer Faurskov, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 15. april 2021