Statens Kunstfond har afgørende betydning for dansk litteratur

05.11.2020
Bogpanelet offentliggør i dag en rapport, der undersøger Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur. Rapporten viser bl.a., at Kunstfonden har afgørende betydning for etableringen af nye forfatterskaber, små forlags eksistens og understøttelsen af

Bogpanelet har netop offentliggjort en specialrapport, "Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur", der undersøger Kunstfondens betydning for det litterære kredsløb i Danmark. Det fremgår af rapporten, at fonden har afgørende betydning i forhold til at skabe bedre vilkår for blandt andet forfattere, forlag og litterære oplevelser til danskerne.  

Medlem af Bogpanelet Lars Handesten siger:

”For første gang har vi nu en systematisk undersøgelse af Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur, og med den kan vi nu bekræfte antagelsen om, at Kunstfonden faktisk har en afgørende betydning for det litterære kredsløb i Danmark. Uden Kunstfondens litteraturstøtte ville der fx blive skrevet langt mindre dansk litteratur, underskoven af små forlag, der udgiver kvalitetslitteratur, ville have det endnu sværere, og det ville også have betydning for vores adgang til litteraturopleveler på skoler, biblioteker og festivaler rundt omkring i landet. Det er netop Bogpanelets opgave at få belyst væsentlige forhold i det danske litteraturlandskab, og med rapporten i hånden kan litteraturens aktører nu tage den videre debat på et mere oplyst grundlag.”

Rapporten "Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur" dokumenterer, at Kunstfonden investerer i en levende kultur, og at kunststøtten spiller en væsentlig rolle i de ændringer, som bogbranchen befinder sig i lige nu.

Fakta om rapporten

Rapporten "Statens Kunstfonds betydning for dansk litteratur" er udarbejdet af Johanne Gormsen Schmidt, postdoc ved KU, på bestilling af Bogpanelet.

På et digitalt seminar torsdag den 12. november kan man høre mere om rapportens konklusioner fra Bogpanelet og stille spørgsmål til Statens Kunstfond. 

Fakta om Bogpanelet

Bogpanelet har til opgave at følge udviklingen på bogmarkedet. Det gør de blandt andet ved at skabe viden og debat om litteraturens betydning for borgerne og ved at følge litteraturens udvikling i en tid præget af digitalisering. Bogpanelet indsamler også statistisk viden om for eksempel bogproduktion, distribution og læsevaner. 

Samtidig med specialrapporten offentliggør Bogpanelet i dag også sin sjette årsrapport, der giver en årlig status på den danske bogbranche fra det øjeblik en bog produceres, til den er i hånden på læseren. 

Læs mere om Bogpanelet

Yderligere oplysninger:

Sekretær for Bogpanelet Marie Starup, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 74 52 66, litt@slks.dk

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 06. november 2020