DAB: Læs svarene på spørgsmålene fra de tre ansøgere

01.11.2019
Radio- og tv-nævnet har besvaret en række spørgsmål fra de tre ansøgere til den nye, digitale radiokanal.

Radio- og tv-nævnet åbnede fredag den 25. oktober op for at besvare spørgsmål vedrørende den nye, digitale radiokanal fra de tre ansøgere Kulturradio Danmark A/S, PeopleGroup Five A/S og dk4 - Radio ApS.

Der var frist for at stille juridiske og administrative spørgsmål til Radio- og tv-nævnet tirsdag den 29. oktober kl. 12.00, og ved fristens udløb var der indkommet i alt 86 spørgsmål.

PeopleGroup Five A/S (Radio24syv) stillede i alt 66 spørgsmål

Kulturradio Danmark A/S (LOUD) stillede i alt 10 spørgsmål

dk4 - Radio ApS (dk4) stillede i alt 10 spørgsmål

Formand for Radio- og tv-nævnet, Caroline Heide-Jørgensen, siger:

"I løbet af de sidste 10 dage har Radio- og tv-nævnet besvaret en lang række spørgsmål fra journalister og medier, og i dag har vi besvaret i alt 86 spørgsmål fra de tre ansøgere til den nye, digitale radiokanal. På et møde med medieordførerne og kulturministeren i Kulturministeriet på tirsdag ser vi i Nævnet frem til at få mulighed for at redegøre for baggrunden for Nævnets afgørelse, som er truffet ud fra politisk fastsatte kriterier i udbudsbekendtgørelsen og udbudsmaterialet." 

Læs Radio- og tv-nævnets svar på de i alt 86 spørgsmål fra de tre ansøgere til den nye, digitale radiokanal. 

Radio- og tv-nævnet har skrevet en sammenfatning på baggrund af svarene på de tre ansøgeres spørgsmål til Nævnet, som kan læses i linket herunder. 

Efter aftale med Radio24syv er der lagt en opdateret version op af kanalens ansøgning på hjemmesiden, da der i forbindelse med udarbejdelse af svarene på Radio24syvs spørgsmål til Radio- og tv-nævnet var anledning til at gøre større dele af ansøgningen tilgængelig for offentligheden. 

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 18. februar 2020