Kirke Allé genplantes til Fredensborg Slotshaves 300-års jubilæum

20.09.2022
Fredensborg Slot og Slotshave kan dette efterår fejre 300 års jubilæum, og i den anledning genskabes en del af den gamle Kirke Allé. Genplantningen af Kirke Allé sikrer den sidste allé i ”vifteformen” i haven.

Gennem de sidste mange år har Slots- og Kulturstyrelsen arbejdet på at genskabe elementer fra baroktiden i Fredensborg Slotshave. Alléerne, der skaber havens grundstruktur, er helt centrale i Fredensborg Slotshave, og nu bliver en strækning af Kirke Allé genplantet.

Landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen, Slots- og Kulturstyrelsen, siger:

”Med genplantningen af Kirke Allé er vi langt hen ad vejen i mål med den langsigtede plan om at genrejse alléerne, som begyndte for mere end 75 år siden, og vi kan glæde os over, at vi i dag har en smuk og prisbelønnet barokhave til glæde for de mange gæster. 

Strækningen, der genplantes, er den del der ligger mellem parterret og Konge Allé, og det svarer til cirka 200 meter med nye lindetræer og en grussti. Alléen passerer også en af havens skulpturer af jagtgudinden Diana.”

Om arbejdet med Kirke Allé og Fredensborg Slotshave

I årene 2009 til 2022 har Slots og Kulturstyrelsen foretaget en gennemgribende restaurering og genskabelse af Fredensborg Slotshave. Haven fik i 2021 den anerkendte internationale Europa Nostra-pris for den store og gennemgribende restaurering der blandt andet omfattede genskabelsen af parterret og havens hovedallé Brede Allé med skulpturer.

I 2022 har Slot- og Kulturstyrelsen også iværksat en restaurering af Kongebroen og Eremitagepavillonerne takket være en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.  

Ved havens grundlæggelse var der omkring 15 km alléer i Slotshaven, hvor nogle skabte rammerne om haven og andre dannede en vifteform med slottet som centrum. Alléerne sikrede den storslåede udsigt fra slottet til det omgivende landskab.

I dag er der cirka 9 km. alléer tilbage, hvoraf langt de fleste er genplantede. Genplantningen af Kirke Allé sikrer den sidste allé i vifteformen. 

Den nye allé giver en bedre sammenhæng i stisystemet mellem parterret og havens østlige område, hvor mange beboere fra Fredensborg by kommer ind i haven.

Arbejdet foregår i perioden fra 1. september til cirka medio december.

300 års jubilæum

Fredensborg Slot og Slotshave kan i år fejre sit 300-års jubilæum, hvilket markeres og er blevet markeret med forskellige arrangementer og aktiviteter. I oktober og november kan man for eksempel opleve koncerter i Fredensborg og Frederiksborg slotskirke. 

Læs mere om restaureringsarbejdet i Fredensborg Slotshave de seneste år

Læs mere om restaurering af Kongebroen og Eremitagepavillonerne

Læs om slotskoncerterne på VisitNordsjællands hjemmeside

Besøg Fredensborg Slotshave

Yderligere oplysninger:

Landskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 18. oktober 2022