Stor restaurering i Fredensborg Slotshave markerer Regeringsjubilæum

14.01.2022
I anledning af Hendes Majestæt Dronningens 50-års Regeringsjubilæum bliver Eremitagepavillonerne og Kongebroen ved Fredensborg Slot nu restaureret. Det sker takket være en stor donation fra A.P. Møller Fonden.

Dronningen kan i år fejre 50 år som regent. Og takket være en donation på 24. mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal vil Eremitagepavillonerne og Kongebroen i Fredensborg Slotshave ved Esrum Sø blive istandsat til glæde for de mange gæster, der hvert år besøger haven. 

Restaureringen vil samtidig markere færdiggørelsen af mange års arbejde med at genskabe barokhaven i Fredensborg, som i 2021 blev hædret med den prestigefyldte Europa Nostra-pris.

Arbejdet går i gang foråret 2022. Kongebroen ventes færdig ultimo 2022, mens pavillonerne vil stå færdige i begyndelsen af 2024.

Pavilloner af den franske arkitekt Jardin

De to Eremitagepavilloner er oprindeligt opført efter ønske af Frederik IV til brug for opvartningen, når kongefamilien spiste ved søen. De nuværende bygninger stammer fra 1765 og er opført af den franske hofarkitekt Nicolas-Henri Jardin. 

Pavillonerne var oprindeligt indrettet som grotter, hvor vægge og lofter var dækket med muslingeskaller. Dronning Juliane Marie lod i 1772 pavillonerne indrette som tepavilloner i en nyklassicistisk stil, som kunne bruges af den kongelige familie. I det ydre ser man dog stadig den oprindelige stil, hvor muslingeskaller er hugget ud i vinduesindfatningerne.

Slots- og Kulturstyrelsen vil i samarbejde med Hoffet, Fredensborg Kommune og andre relevante aktører og interessenter undersøge, hvordan pavillonerne efter restaureringen kan anvendes, så de også kommer havens mange gæster til glæde og gavn.

Kongebroen som trappen til Esrum Sø

Kongebroen blev skænket til Prins Henrik i 60 års fødselsdagsgave, og den blev indviet i 1996. 

Kongebroen ligger for enden af Slothaven i en lige akse, der flugter med en af de alléer, som udgår fra Fredensborg Slot i en stjerneform, og som er et træk fra havens oprindelige franske barokstil. Aksen forsætter i forlængelse af broen over på den anden side af søen til Parforcejagtlandskabets lige skovveje. Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland blev optaget på UNESCOs Verdensarvsliste i 2015.

Med årene har vind og vejr nedbrudt træværket, og broen bliver nu istandsat med et nyt brodæk af træ, og der bliver mulighed for anløb af både, ligesom det bliver muligt for havens gæster at bruge broen.

Om Fredensborg Slotshave

Fredensborg Slot og Slotshave er i dag et enestående haveanlæg og en af Danmarks største barokhaver. Slotshaven blev grundlagt i 1720’erne af Frederik IV, efter barokkens forskrifter med slottet i centrum på det højeste punkt. 

Barokanlægget har gennem årene gennemgået en omfattende restaurering og genopretning. Restaureringen omfattede Brede Allé, parterret foran slottets havefacade og de to haverum Ballonpladsen og Vinhøsten, som blev indviet i 2013. I projektet indgik også restaurering af de mange skulpturer i haven, hvor 40 er helt nye. 

A.P. Møller Fonden har siden 2009 løbende støttet restaureringen af slotshaven.

Læs mere om istandsættelsen af Eremitagepavillonerne og Kongebroen ved Fredensborg Slot (pdf)

Læs mere om Fredensborg Slot og Slotshave 

Læs mere på A.P. Møller Fondens hjemmeside

Hent billeder af Eremitagepavillonerne og Kongebroen i Slots og Kulturstyrelsens pressefotoarkiv

Yderligere oplysninger:

Enhedschef Annette Straagaard, Slots- og Kulturstyrelsen, tlf.: 33 95 42 00
Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95 

Opdateret 14. januar 2022