Vinderen af udbuddet af et nyt lydunivers for børn og unge er fundet

31.05.2024
Radio- og tv-nævnet har udpeget Aller Media A/S, som vinder af udbuddet af et nyt lydunivers med indhold til børn og unge.

Som led i Medieaftalen 2023-2026 aftalte regeringen, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, at der skal etableres et public- service-lydunivers for børn og unge. Lyduniverset blev tilrettelagt som et udbud til en privat aktør ved en skønhedskonkurrence, og nu har Radio- og tv-nævnet truffet afgørelse om, at vinderen af udbuddet er Aller Media A/S.

Ved ansøgningsfristen havde Radio- og tv-nævnet modtaget fire ansøgninger. Ansøgningerne blev behandlet og afgjort på et særskilt nævnsmøde den 22. maj 2024.

Formand for Radio- og tv-nævnet, Søren Sandfeld Jakobsen, udtaler:

"Radio- og tv-nævnet har valgt den ansøger, som nævnet vurderer bedst kan gennemføre det lydunivers, der er besluttet i Medieaftalen, og som vi tror, vil kunne få lyduniverset ud at leve blandt børn og unge. Vinderen – Aller Media A/S - har budt ind med et koncept, der er gennemarbejdet, inddragende og inkluderende.

Jeg vil gerne understrege, at alle fire ansøgninger var særdeles gennemarbejdede og velkvalificerede, og det derfor langt fra var nogen let afgørelse for nævnet at træffe. I sidste ende var alle i nævnet dog enige om, at Aller Media A/S’ ansøgning var en anelse bedre end de øvrige i forhold til de kriterier, der var lagt til grund i udbudsmaterialet."

Læs begrundelsen for Radio- og tv-nævnets afgørelse her

Sådan har nævnet vurderet ansøgningerne

I vurderingen af ansøgningerne har Radio- og tv-nævnet anvendt følgende kriterier:

  1. Indholdet af de i ansøgningen beskrevne planer for public serviceprogramvirksomheden.
  2. Dette delkriterium vægter 35 procent.
  3. Indholdet af de i ansøgningen beskrevne planer for distribution og tilrådighedsstillelse.
    Dette delkriterium vægter 35 procent.
  4. Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften.
    Dette delkriterium vægter 30 procent.

Radio- og tv-nævnets bedømmelse af de tre skønhedskriterier sker ved tildeling af point fra 1-8.

Radio- og tv-nævnet har ligeledes indhentet sagkyndig bistand, hvor en børnesagkyndig samt en revisor hver har vurderet dele af kriterierne. Den børnesagkyndige har vurderet den beskrevne public service-programvirksomhed, og revisoren har vurderet det budget, som ansøgerne indsendte. Der har alene været tale om en ekstern vurdering af de nævnte elementer i ansøgningerne, og Radio- og tv-nævnet har inddraget disse vurderinger som ét element i nævnets konkrete evalueringer af de fire ansøgninger.

Fakta om udbuddet

Tilladelsen til at udøve public service-programvirksomhed i form af et digitalt
public service-lydunivers med indhold til børn og unge med tilskud har været udbudt
ved en skønhedskonkurrence. 

Af udbudsbekendtgørelse fremgår det blandt andet, at lyduniverset skal målrettes børn i alderen 3-13 år, og at programmerne skal segmenteres inden for målgruppen.  

I lyduniverset skal der stilles 20 timers nyproduceret programindhold til rådighed pr. uge, hvoraf nyheder skal udgøre mindst 30 minutter ugentligt.

Derudover skal lyduniverset indeholde et bredt udbud af originalt og relevant indhold, der skal omfatte nyheder og som minimum programmer i fire af følgende kategorier: samfund, kultur, drama, underholdning, viden og musik.

Indholdet skal som minimum stilles til rådighed for brugerne via en app og en hjemmeside. På universets egen platform skal lydindholdet være gratis og uden reklamer. 

Lyduniverset forventes at gå i luften i slutningen af 2024. Tilladelsen vil løbe til og med 2026. Men der åbnes en mulighed for, at perioden kan forlænges inden udløbet, såfremt dette besluttes i en kommende medieaftale.

Læs hele udbudsmaterialet her

Yderligere oplysninger:

Slots- og Kulturstyrelsens pressetelefon: 22 61 19 95

Opdateret 31. maj 2024