Honorarstøtte til rytmiske spillesteder

Tilskud til spillesteders og musikforeningers udgifter til musikerhonorarer

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.