Pulje til særligt nødlidende kulturinstitutioner med faste attraktioner

Puljen yder ekstraordinært driftstilskud til kulturinstitutioner med faste attraktioner eller tilsvarende, der som konsekvens af COVID-19 forventer et driftsunderskud i 2021. Det forventede driftsunderskud skal kunne tilskrives et fald i entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter som følge af fald i antal betalende besøgende i 2021.

Der findes ikke online ansøgningsskema til denne pulje.