Musikskoler – refusion af lærerløn

Refusion til kommunalt støttede musikskoler