Den nationale brugerundersøgelse for museer. Årsrapport 2017

Opdateret 01. februar 2019

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen