Restaureringen af Fredensborg Slotshave

I årene fra 2009 til 2020 har Slots- og Kulturstyrelsen foretaget en gennemgribende restaurering og genskabelse af Fredensborg Slotshave. Slotshaven er Danmarks største og ypperste barokanlæg.Fredensborg Slotshave er et enestående haveanlæg ikke alene i Danmark, men også i skandinavisk sammenhæng. Slotshaven er Danmarks største og mest prægtige barokhave på i alt 120 hektar, hvilket svarer til omkring 240 fodboldbaner. 

Hovedtanken med restaureringsprojektet i Fredensborg Slotshave var at genskabe haveanlægget i en forenklet form, så man igen kan opleve den unikke helhed, som haven fremstod med ved omlægningen af slotshaven i 1760’erne. 

Der var et unikt samarbejde mellem havearkitekten Nicolas-Henri Jardin og billedhugger Johannes Wiedewelt, og sammen skabte de det imponerende havekunstværk, der satte en værdig ramme om den enevældige konges barokslot. 

Slotshaven er restaureret med afsæt i dybdegående studier af historiske planer og tegninger, optegnelser, undersøgelser og udgravninger, men det er i dag ikke en tro kopi af den have, man kunne opleve i 1760’erne, da man ønskede en mere forenklet form.

176 skulpturer restaureret eller nyhugget

Formålet med restaureringsprojektet i Fredensborg Slotshave var også at give haven sin ære og værdighed som en prægtig barokhave tilbage. Det er sket ved blandt andet at bevare og tydeliggøre de overordnede strukturer og helheder i anlægget, genskabelse af Ballonpladsen og ved at sikre de 176 skulpturer i slotshaven.

Gennem de sidste 40 år er i alt 90 af havens skulpturer blevet nyhugget af særdeles dygtige sten- og billedhuggere. Det gælder blandt andet de fire, store bortførelsesgrupper i Brede Allé, årstidsfigurerne på parterret, skulpturen ”Diana og Hunden”, fire løvepiedestaler i Brede Allé, og de to løver på piedestaler i Ringe Allé, der blev opsat i forbindelse med H.M. Dronning Margrethes 80 års fødselsdag i 2020.

I Nordmandsdalen i slotshaven kan man blandt andet opleve billedhugger Johann Gottfried Grunds 70 imponerende skulpturer af norske og færøske fiskere, bønder og andre af kongens undersåtter.

Fredensborg Slot er sommerresidens for den kongelige familie. I restaureringen af haven har der derfor også været fokus på at væve den historiske have sammen med nutidens vilkår i forhold til at sikre kongefamiliens privatliv og sikkerhed.

 Se videoen, hvor medarbejdere fra Slots- og Kulturstyrelsen fortæller om det omfattende restaureringsprojekt i Fredensborg Slotshave. 

Europa Nostra præmierer projektet

Slots- og Kulturstyrelsen blev den 25. maj tildelt restaureringsprisen ”The European Heritage Award” af den internationale kulturarvsforening Europa Nostra. 

Prisen er blevet tildelt i kategorien ”Bevarelse af kulturarv”. Hæderen er tildelt for den langsigtede restaurering af Fredensborg Slotshave med særligt fokus på de restaurerings- og genskabelsesarbejder, der er udført i perioden fra 2009 og frem til 2020. 

Prisen er opdelt i fire kategorier: Bevarelse af kulturarv, Forskning, Dedikeret service af enkeltpersoner samt Uddannelse og bevidstgørelse, hvor Fredensborg Slotshave er hædret for bevarelsen af den helt unikke kulturarv i den historiske slotshave.

Europa Nostra er en samlingsorganisation for frivillige bevaringsforeninger og ikke-statslige kulturarvsorganisationer i over 40 europæiske lande.

Europa Nostra-prisen for kulturarv er blevet uddelt siden 1978 og har til formål at fremme Europas kulturarv, så endnu flere får glæde af den.

Læs mere om Europa Nostra

Læs pressemeddelelsen "Fredensborg Slotshave opnår international hæder"

Fakta om projektet

Restaureringsprojektets flotte resultat skyldes en stærk, tværfaglig forankring og videnskabelig tilgang til ukendte aspekter af restaureringsarbejdet. Kunsthistorikere, dendrologer, arkæologer, georadar-teknikere, DNA-forskere, billed- og stenhuggere, arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, konservatorer, teknikere, stukkatører, flagermuseksperter er bare nogle af de fagfolk, der har medvirket i projektet.

  • 9 kilometer alléer er genskabt, heraf er 6,5 kilometer blevet genplantet.
  • 258 lindetræer er blevet plantet på Brede Allé.
  • 176 skulpturer rummer haven, heraf er 90 skulpturer nyhugget.
  • 325 mennesker har bidraget til slotshavens og skulpturernes genskabelse i perioden fra 2005 til 2020.

Restaureringen af Fredensborg Slotshave er realiseret takket være generøse donationer fra ”A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal”.

Se pressebilleder fra Fredensborg Slot og slotshave