Must carry

Must carry-reglerne

Must carry-reglerne fastsætter, at ejere af fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele visse programmer i anlægget. Det drejer sig om:  

  • Tv-kanalen FOLKETINGET
  • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S
  • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

Der er ikke tilsvarende krav om fordeling af bestemte tv-kanaler for satellitdistributører og distributører, som udbyder tv, der kan modtages med egen antenne.

Kvalitetskrav for fordeling af tv-kanaler

Must carry-programmerne skal fordeles mindst i den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i på det terrestriske sendenet. Det betyder, at:

  • de digitale must carry-programmer - som hidtil - som minimum skal viderefordeles til de enkelte husstande i digital form.
  • hvis must carry-kanaler/programmer udsendes i f. eks. HD- eller næsten HD-kvalitet m.v., skal de som minimum viderefordeles i denne kvalitet.
  • det er tilladt at (parallel-)fordele programmerne i en ringere kvalitet, som f. eks. analog eller ikke-HD, så længe der samtidig sker fordeling i den samme lyd- og billedkvalitet, som programmerne udsendes i.
  • det er tilladt at viderefordele programmerne i en bedre kvalitet, end de udsendes i på det terrestriske sendenet, f.eks. i en højere opløsning.

Kvalitetskravet gælder ikke for IP-tv., dvs. tv, der fordeles til slutbrugeren via tele-/internet.

Fordeling af tv-kanaler i pakker

Hvis fordelingen af kanaler i fællesantenne- eller kabelanlæg sker i mere end én pakke, skal samtlige pakker indeholde ”must carry”-programmerne. Med en ændring af bekendtgørelsen, der får virkning den 1. juli 2017, er tidligere gældende bestemmelser om "high-pay"-kanaler i tv-pakker afskaffet.

Tilsyn med "must carry"-forpligtelserne og klageadgang

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af "must carry"-reglerne. Du kan klage til os, hvis du mener, at reglerne ikke overholdes i et fællesantenneanlæg.

Du kan klage ved at sende en e-mail  til medi@remove-this.slks.dk  Husk at angive navnet og kontaktoplysninger på fællesantenneanlægget, samt naturligvis grunden for din klage m.v.  

Her finder du reglerne

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På slks.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette.

(dialogboks slutter)