Spørgsmål og svar

Mandag den 15. januar 2018 kl. 14.30-16.00 blev der afholdt et informationsmøde om udbuddet i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 3 og 4, 5. sal, på H.C. Andersens Boulevard 2, 1563 København V.

Fristen for at stille skriftlige spørgsmål til udbudsmaterialet udløb mandag den 22. januar kl. 16.00.

De modtagne spørgsmål, både fra informationsmødet samt skriftligt stillede spørgsmål, og svarene herpå er offentliggjort i dokumentet nederst på siden den 5. februar 2018.

Den 12. februar 2018 har Slots- og Kulturstyrelsen modtaget et dokument med svar fra DR givet på spørgsmål i forbindelse med udbuddet. Disse spørgsmål og svar er tillige offentliggjort nedenfor.

Den 13. februar 2018 offentliggjorde Slots- og Kulturstyrelsen supplerende information vedrørende upload af filer i forbindelse med indsendelse af ansøgningen på baggrund af en henvendelse herom.

Opdateret 01. februar 2019